skip to Main Content

Eer en Waardeer gaat over een sterke overtuiging. Als het goed gaat met onze professionals die met onze jongeren werken, gaat het ook goed met onze jongeren. Dat is niet zo’n gekke gedachte, toch? Dat is de filosofie van Eer en Waardeer. Het is een netwerk voor professionals die met jongeren werken. Sinds 2008 is dit netwerk, voor professionals in het welzijn, onderwijs, jeugdzorg, politie e.d., in Amsterdam Nieuw-West een succesformule. In 2011 startte het netwerk ook in Amsterdam-Oost.

Netwerkbijeenkomsten (gratis)

Toekomstige bijeenkomsten

Verschillen tussen jongens en meisjes

30 maart 2021 (digitale inloop) vanaf 16.45 uur, start om 17.00 uur (tot 18.30 uur)
30 maart 2021 (digitale inloop) vanaf 16.45 uur, start om 17.00 uur (tot 18.30 uur)

Martine Delfos is als generalist in staat de bijzondere achtergronden van het mannelijke en vrouwelijke te onderzoeken en zichtbaar te maken en hoe die elementen op elkaar inwerken in een ieder zelf en tussen de seksen in het dagelijks leven. Wat zien we toch steeds over het hoofd, en hoe bepalend is de eigen sekse in het waarnemen van de situatie. Kunnen we werkelijk sekse bewust worden in het waarnemen en handelen als professional?

Martine Delfos is een vaste gaste van Eer en Waardeer. Haar bijzondere kwaliteiten laten zich moeilijk beschrijven. Ze is van vele markten en disciplines thuis en weet die ook nog te verbinden tot een integrale aanpak. Ze verbindt theorie aan praktijk en andersom, op een prikkelende manier.

30 maart 2021 

ONLINE BIJEENKOMST
(digitale inloop) vanaf 16.45 uur, start om 17.00 uur (tot 18.30 uur)

De bijeenkomsten van Eer en Waardeer zijn kosteloos. Echter, bij niet deelnemen, zonder afmelding (uiterlijk een week van tevoren), wordt een no show-fee in rekening gebracht van € 85,– ex btw.

Eerdere bijeenkomsten

Etnisch profileren – doen wij dat allemaal (per ongeluk?)

16 februari 2021
16 februari 2021

Als de politie bevooroordeeld is, dan noemen we dat etnisch profileren. Wat is etnisch profileren en hoe gaat dat in zijn werk? En waardoor wordt het veroorzaakt? Natuurlijk is het onwenselijk. Hoe werken oordelen over burgers? Hoe zoeken politie mensen verschillen?

Deze mechanismen zijn bij politie mensen potentieel gevaarlijk. Dat werkt ontwrichtend voor de samenleving en het vertrouwen in de politie.

We kijken zeker ook in hoeverre de andere disciplines deze werkwijzen (per ongeluk) volgen. Jeugdwerkers, welzijnswerkers, sociaal wijkteam lid, jeugdzorger, gezinsbegeleider, jeugdarts, veldwerker etc op straat, in de consultatiekamer, achter de keukentafel etc.

Najib Tuzani werkt als adviseur vanuit zijn adviesbureau NTAdvies. Van daaruit werkt hij veel voor politie en andere organisaties die etnisch bewuster willen worden. Eerder werkte Najib als teamchef in Utrecht-Overvecht.

16 februari 2021 was de online bijeenkomst

Effectieve hechting dankzij de kracht van woorden

De sociale generalist in de praktijk

We maken een lange beweging van generalist naar specialist en nu weer terug naar generalist. In het sociaal domein wordt gezocht naar de beste mix. Hoe vang je vroeg vragen af van de jongere? Hoe ben je de vertrouwde persoon aan wie de vragen wordt gesteld en hoe je dan met je bredere kennis van aller leid velden naar de specialist. Hoe maak jij je waarde als generalist zichtbaar? Want dat is lastig te meten. Nauw aansluiten bij de klant past niet zo in specialistische zorg. Net als de huisarts, deze is de eerste die overal wat van weet en van de samenhang maar weet nergens echt iets van. Maar hij / zij snapt precies wel waar een specialist voor nodig is.. De sociaal werker is als generalist de specialist van het dagelijks leven.
In een tijd dat alles gemeten moet worden en zichtbaar moet zijn, wat kan de specialist van het dagelijks leven dan het beste doen? Jos van der Lans heeft in de participatie lezing 2020 een serie handvaten opgesteld.
• Bevrijd u van de institutionele logica
• Zet uw sociologische verbeeldingskracht aan het werk
• Zoek achter de individuen het bos
• En er gaat een samenleving voor u open.
We gaan tijdens de sessie aan de slag met het concreet maken van deze aanbevelingen.
Marc Räkers is mede-oprichter van Eropaf! Marc noemt zich activist, praktijkontwikkelaar en publicist, op sociale media noemt hij zichzelf ‘gewetenschapper’ in het sociaal domein. Hij vertelt ons over de generalist en hoe je daar vorm aan kan geven in je dagelijks werk.

19 januari 2021 was de ONLINE BIJEENKOMST

Effectieve hechting dankzij de kracht van woorden

Positieve seksualiteit bij pubers

15 december 2020
15 december 2020

Iedereen wenst voor jongeren dat zij op een prettige manier seksualiteit beleven in plaats van het opdoen van traumatische en grensoverschrijdende ervaringen. Veel van ons werk in de hulpverlening is gericht op het voorkomen van negatieve ervaringen in plaats van oog hebben voor het positieve seksuele experiment. Wat is positieve seksualiteit? Wat is een gezonde seksuele ontwikkeling? De imprint die je meekrijgt van ouders en de imprint van de eerste keer spelen een belangrijke in de seksuele loopbaan. Hoe vrij kan en mag je zijn en welke plaatjes passen daarbij of juist niet. Wat is de plek van porno en social media?
Vaak is het lastig om de juiste toon te vinden als we het over seksualiteit willen hebben. Waarden en normen, schuld en schaamte kunnen belemmerend werken voor een vrije ontwikkeling en om tot een open gesprek te komen.
Welke houding nemen jongeren vaak aan en welke betekenis heeft onze eigen houding, als professional, wat is er nodig om werkelijk aan te sluiten?


Martine Fagel is expert in seksualiteit en hulpverlening.

15 december 2020 

ONLINE

Effectieve hechting dankzij de kracht van woorden

Ontelbare identiteiten

24 november 2020
24 november 2020

Als je een bi-culturele achtergrond hebt, ouders die uit een ander land komen, dan pendel je tussen verschillende culturen. Voor je ouders ben je directe opvolger van hun cultuur en overtuigingen. Op school ben degene die op gezette tijden juist een ander profiel aanneemt. Met je vriend of vriendin is dat weer anders. In je werk of op sport hanteer je mogelijk weer een andere identiteit. Je zou er schizofreen van worden. Het heeft nadelen die identiteiten, maar kan ook voordelen hebben!. Hoe werkt dat nou precies?
Professionals hebben hier mee te maken. Hoe kan je hier goed mee omgaan?
Sinan Çankaya neemt ons mee aan de hand van zijn promotie onderzoek en zijn recente boek Ontelbare Identiteiten.

24 november 2020 werd deze bijeenkomst online gehouden.

Effectieve hechting dankzij de kracht van woorden

Salafisme van nabij

3 november 2020
3 november 2020

De salafi-beweging in Nederland wordt sterk in de gaten gehouden door de media, politiek en inlichtingendiensten. Weinig mensen nemen echter de moeite om zelf de salafi’s te leren kennen. Maar dat is wel gedaan. Door middel van intensief antropologisch veldwerk in en rondom salafistische organisaties in Nederland. Die bronnen spreken we tijdens deze bijeenkomst aan.
Najib Tuzani is zo’n bron. Najib is oprichter van NTAdvies een bedrijf dat zich op deze maatschappelijke spanningen richt, en heeft met zijn collega’s diepe ingangen in de beweging. Hij bevindt zich in een unieke positie om de beweging van binnenuit te begrijpen en beschrijven. Ook heeft hij met zijn collega’s onderzocht en geanalyseerd wat de condities en belemmeringen zijn om uit de beweging te stappen en komt zo tot een interessante nieuwe conclusie over de manier waarop de salafi-beweging tegenover de autonomie van het individu staat. Hierdoor kan Najib breken met bestaande vooroordelen rond de beweging en op gedetailleerde wijze laten zien dat de salafi-beweging het niet per definitie slecht voor heeft met de democratie.
Uiteraard vergt dit een kritische blik, maar ook een open en onderzoekende blik. Dat zijn we in de bijeenkomsten van Eer en Waardeer gewend.

3 november 2020 werd deze bijeenkomst online gehouden.

Effectieve hechting dankzij de kracht van woorden

Rake Vragen

Siets Bakker

Iedereen kan een vraag stellen. Maar de ene vraag is de andere niet. Een Rake Vraag is een vraag die de onderstroom zichtbaar maakt. En zo als vanzelf problemen die eigenlijk symptomen zijn, oplossen. Het is een wonderlijk gegeven, dat als de vraag doelt op of gegrond is op de systemische krachten in het veld van degene met een vraagstuk dan dient de oplossing zich als vanzelf aan.
Siets Bakker heeft met (online) cursussen, en een kaartspel en een boek het systemisch werk dichter bij gebracht, beter toepasbaar door professionals die in de hulpverlening werken.
In deze bijeenkomst zal Siets Bakker ons meenemen in de wondere wereld van de Rake Vraag.

15 september 2020 heeft de ONLINE BIJEENKOMST plaats gevonden.

De sessie is SKJ geaccrediteerd.

De bijeenkomsten van Eer en Waardeer zijn kosteloos. Echter, bij niet deelnemen, zonder afmelding (uiterlijk een week van tevoren), wordt een no show-fee in rekening gebracht van € 85,– ex btw.

Effectieve hechting dankzij de kracht van woorden

Er kan veel meer met regels: De omgekeerde toets

Het sociaal domein is een wirwar van regels. Bedacht vanuit goede bedoelingen zetten de regels de professionals in de uitvoering helemaal vast. Vaak waren er hele goede redenen de regels uit te voeren. Maar in samenhang met elkaar pakken ze desastreus uit. De bewoners, onze klant, heeft er last van en de professional ook. Ze schamen zich voor het systeem dat hen het onmogelijk maakt het goede te doen. Enkele jaren geleden hebben we met elkaar als Eer en Waardeer netwerk een reeks casussen verzameld van regels die volstrekt verkeerd uitpakken.
Daar is wat op gevonden. Dat heet De omgekeerde toets. Evelien Meester, toepasselijk ook meester in het recht, heeft een werkwijze ontwikkeld die het mogelijk maakt achter de bedoeling van de regeling te kijken en van daaruit oplossingen te maken die én kloppen volgens de regels én voor de klant een goed resultaat oplevert.

Evelien is werkzaam bij Stimulansz

23 juni 2020 is de bijeenkomst geweest

Effectieve hechting dankzij de kracht van woorden

Eerbetoon aan Kanamori (online)

De beste leraar die ik ken is Toshiro Kanamori. Dat is vanwege zijn bijzondere gaven om geluk centraal te stellen en zijn kinderen te leren dat je elkaar kan zien en dat je verantwoordelijkheid kan nemen voor jezelf en voor de ander. Hij leert ons hoe je empathisch vermogen van kinderen van versterken. Hij leert ons ook dat je als leraar (en jongerenprofessional) ook jezelf en je emoties mag laten zien.
Ik schrok te horen dat hij 2 maart 2020 is overleden. Gelukkig kan hij ons nog steeds enorm inspireren. Als eerbetoon aan hem vertoont Eer en Waardeer de mooie reportage over zijn werk. Een film crew volgt zijn klas een jaar lang. Hier een blog over hem.
Ik geloof dat niet alleen leerkrachten maar ook andere professionals die met jongeren werken deze documentaire inspirerend zullen vinden.

Na de film (die een klein uur duurt) is er gelegenheid om in break out groepen met elkaar de lessen van de film voor jou te bespreken.

26 mei 2020 is de bijeenkomst geweest.

Effectieve hechting dankzij de kracht van woorden

Effectieve hechting dankzij de kracht van woorden

Paulien Kuipers is expert in een hele bijzondere methodiek om hechting tussen ouder en kind tot te brengen. Het sleutelbegrip is taal. Paulien hanteert taal als een universele kracht. Woorden zijn geladen met energie en kinderen pikken die feilloos op. Zelfs baby’s horen de betekenis van woorden als die vanuit een diepe bron gezegd worden. Het is bijzonder dat deze op het eerste oog eenvoudige bron door de hulpverlener aangesproken kan worden. Paulien hanteert de visie dat hechting tussen ouders en kinderen op deze manier verduidelijkt kan worden. Helderheid over de hechting (ook als die er niet meer is en dat helder wordt) essentieel is voor een ieder om weer verder te gaan in zijn/ haar leven.

De methodiek kan ook ingezet worden voor ouderen jongeren en volwassenen. Daar zal ze ook voorbeelden van geven tijdens de bijeenkomst.
Pauline heeft haar praktijk inmiddels omgezet in een bloeiend bedrijf en haar opleidingen zijn ondertussen opgenomen in de opleiding voor huisartsen en andere zorgverleners.

12 mei 2020
Digitale inloop vanaf 16.45 uur (je deelname aan de sessie technisch klaar zetten); start om 17.00 uur (tot 18.30 uur).

Na aanmelding ontvang je een link voor de bijeenkomst.
De bijeenkomsten van Eer en Waardeer zijn kosteloos. Echter, bij niet deelnemen (ook de online versie), zonder afmelding (uiterlijk een week van tevoren), wordt een no show-fee in rekening gebracht van € 85,– ex btw.

Effectieve hechting dankzij de kracht van woorden

De schoonheid van het gesprek

29 oktober 2019 van 16.30 - 20.00 uur
29 oktober 2019 van 16.30 - 20.00 uur

Ga maar eens een goed gesprek voeren. Iets waarvan we denken dat we dat altijd al doen. Een naturelle kwaliteit waar je niet bij stilstaat. In deze sessie staan we daar bij stil en gaan we anders kijken en beleven wat een gesprek is en hoe mooi een gesprek kan zijn. Nelleke Metselaar gaat over ‘de schoonheid van een goed gesprek’. Nelleke is zelfstandig organisatiecoach. Zij begeleidt gemeenten en andere organisaties bij vernieuwing, via zinvolle bijeenkomsten en dialoog.

29 oktober 2019

Inloop vanaf 16.30 uur, start om 17.00 uur (tot 20.00 uur), inclusief maaltijd.

LOCATIE: Comenius Lyceum, Jacob Geelstraat 38, Amsterdam

Verschillen tussen mannen en vrouwen

12 December 2017 Van 16.30 - 20.00 Uur
12 december 2017 van 16.30 - 20.00 uur

Mannen praten minder en zijn meer to the point. Vrouwen hebben meer woorden nodig dus bellen ze bijvoorbeeld langer. Meisjes kijken langer naar gezichten en jongens kijken langer naar voorwerpen. Het onbegrip van de andere sekse is verklaarbaar, maar ook beheersbaar.

Martine Delfos is lector en auteur van vele boeken. Een bio-psycholoog noemt ze zichzelf. Ze omschrijft zichzelf als atypisch; dat wil zeggen dat ze in geen enkel vakje past. “Ik ben wetenschapper en therapeut, dus theoretisch en praktisch. En ik ben zeker atypisch, in die zin dat ik modellenbouwer ben. Ik denk allerlei theorieën en modellen uit, met name over menselijk gedrag, en daar zijn er meestal niet zoveel van”, zegt Delfos.
Niet alleen als mens is ze breed georiënteerd; ook in de psychologie verspreiden haar werkzaamheden zich over een breed gebied.

12 december 2017 van 16.30-20.00 uur

LOCATIE Comenius Lyceum, Derkinderenstraat 44, Amsterdam

Opgroeien in armoede - een documentaire blik

31 oktober 2017 van 16.30 - 20.00 uur

Journalisten van het Jaar Sarah Sylbing en Ester Gould hebben als documentairemakers een eigen kijk op armoede in ons land. Sinds 2006 werken ze samen aan documentaires en televisieseries, waaronder een tweeluik over een multiprobleemgezin (50 Cent (2007) & De Rekening van Catelijne (2012)) en de veelvuldig bekroonde documentaireserie Schuldig (2016). Daarin lieten zij een miljoen kijkers kennismaken met een aantal onvergetelijke karakters in hun strijd tegen schulden.

Sarah Sylbing en Ester Gould

In deze sessie leggen zij de focus op hun documentaire-ervaring met jeugd en generatiearmoede. Aan de hand van fragmenten met o.a. de achtjarige Giovanni uit 50 Cent, de jonge kinderen van het uit huis geplaatste gezin en de studente Valerie uit Schuldig, gaan ze dieper in op schaarste en kansenongelijkheid. Wat betekent het om in Nederland op te groeien in armoede? En wie betaalt daarvoor de rekening? 

31 oktober 2017 van 16.30-20.00 uur

LOCATIE Comenius Lyceum, Derkinderenstraat 44, Amsterdam

De kunst van je vak

26 juni 2018 van 16.30 - 20.00 uur

Het thema dat we deze keer raken gaat in wezen over Eer en Waardeer: over de kunst van je vak.
Je werk doen is een maar je vak uit oefenen is twee. Je vak is je identiteit. In je vak geef je uitdrukking aan je eigen expressie, je eigen vonk. Die vonk is niets zonder een helder beeld van wat je vak inhoudt. Met je vak krijgt je eigen vonk vorm, wordt het een tastbaar gegeven waar de klant, de financier, de overheid, je organisatie zich toe verhoudt. In dat vak werk je samen, je doet het niet alleen. Al met al is het heel zinnig om eens even goed na te denken over en stil te staan bij je vak.
In deze sessie gaan we zien hoeveel waarde het vak heeft voor jou, hoe je je werk dient en wat het je geeft. Waar je op stoelt en wat je er mee doorgeeft. Je vak als bron voor inspiratie.
Bart van Rosmalen, lector aan de Hogeschool Kunsten Utrecht, is gespecialiseerd in hoe het vak , de professie, kan worden geëerd. Bart gebruikt interactieve werkvormen, integreert woord, expressie en muziek. Een avond om niet te vergeten.

Rosmalen

JIM Jouw Ingebrachte Mentor

22 mei 2018 van 16.30 - 20.00 uur

Hoe komt het perspectief van de cliënt zo goed mogelijk aan bod bij wat diegene nodig heeft. Voor je het weet spreken de professionals over de cliënt. En ook als ze met de cliënt spreken, is de afstand vaak nog groot. Dat verkleint de acceptatiegraad van hetgeen de professionals beogen. Met de JIM aanpak kan de cliënt zelf een mentor inbrengen. Deze mentor is effectief doordat deze meestal dicht bij de cliënt staat. De acceptatie van wat de mentor zegt, is heel groot en daarmee de effectiviteit van de hulp. Waar kan die toegepast worden? Alleen bij jeugdzorg of ook op scholen en in andere contexten?

Suzanne de Ruig is ontwikkelaar van de JIM-aanpak, systeemtherapeut en oprichter stichting JIM. Zij neemt ons mee in de praktijk; een praktijk die levend is en de nieuwste vragen en antwoorden omvat waar zij op stuit.

JIM aanpak

24 april 2018 van 16.30 - 20.00 uur

Als hulpverlener een troostende omarming geven. Iemand even ‘porren’. Iemand aanraken is een complex geheel. Hoe gaan we met aanraking om? Ben je de gever of de ontvanger? Wie is degene die actief is of juist ontvangt?

Aanraking is een dubbele sensatie: het werkelijke contact tussen twee mensen, een hand op een schouder of twee lichamen die elkaar bij een hug raken. De andere sensatie is de indirecte weerklank. Het signaal dat de ander geeft, een tevreden stemmend hummen, een lach of een twinkeling in de ogen. Deze twee sensaties hebben een effect op de aanraking. Het is een complex geheel dat ontrafeld kan worden. Het concept is the Wheel of Consent.

Wheel of consent

Spreker: Mariëlle Spronck is een ervaren lichaamswerk therapeut. Zij heeft studie gemaakt van the Wheel of Consent en ontrafelt de complexiteit van aanraking om deze krachtiger en zuiverder te maken. Mariëlle’s overtuiging is dat de Wheel of Consent niet alleen werkt in lichaamswerk therapie maar ook in jeugdzorg, onderwijs en andere professies waar professionals met de cliënt een relatie onderhouden.

De cliënt aanraken. Hoe doen we dat?

18 December 2018 Van 16.30 - 20.00 Uur
18 december 2018 van 16.30 - 20.00 uur

Waarom moeten wij bepalen wat goed is voor onze jongeren? Hoe zou het zijn als het systeem van de jongeren zelf aan tafel zit om te bepalen wat goed is?
Dat zien we bijvoorbeeld in de jeugdzorg bij Eigen Kracht-conferenties en familiegroepsplannen gebeuren. Maar hoe zit dat bij incidenten, wanneer een jongere een delict begaat? Dan treden professionals op.
Toch is ook hier een andere benadering mogelijk, zowel binnen als buiten het ‘klassieke’ strafrecht: als strafrecht aan de orde is alsook bij mindere vergrijpen zoals ruzies in de klas, sportclub of buurthuis.
Herstelrecht draait om de belangen en behoeften van degenen die direct bij een delict zijn betrokken.
Herstelrecht vraagt een andere attitude van professionals. Zij schorten hun oordeel op, laten ruimte voor eigenaarschap van partijen en accepteren oplossingen van de cliënten.
Wanneer is er genoeg gedaan? En wat is je toegevoegde waarde als professional als partijen zelf al afspraken hebben gemaakt?

Gert Jan Slump is criminoloog en expert Herstelrecht. Hij is actief betrokken bij het werk van Restorative Justice Nederland, Stichting Jongerenrechtbanken Nederland en Samenlevingsproces.
Hij zal ons introduceren in het herstelrecht en meenemen langs verschijningsvormen en toepassingsmogelijkheden in verschillende fasen van het strafproces en daarbuiten.

ONLINE BIJEENKOMST

Aanmelden:

Blijf op de hoogte en ontvang UPdate:

MASTERCLASSES

Intieme sessies
met max 8 deelnemers
Investering: 495,--

Like onze Facebook pagina
eer-en-waardeer-voor-mij

Voor wie?

Zoals hierboven aangegeven heeft het netwerk Eer en Waardeer een brede doelgroep, dit is ook de kracht van dit netwerk. Het verbindt en brengt kennis bij elkaar. Het netwerk maakt samenwerking gemakkelijker, geeft continu aandacht en zorgt voor vernieuwing en professionalisering. Het is in eerste instantie een lokaal netwerk voor de professionals in een bepaalde wijk of stadsdeel. Op die schaal werken zij allen in een logisch gebied en komen zij elkaar tegen, kennen ze hun jongeren en de specifieke omstandigheden het best.

eer-en-waardeer-netwerk

Waarom een netwerk? Wat levert het op?

Iedere professional die met jongeren werkt, heeft vaak maar een beperkt zicht op de jongere; professionals kennen elkaar niet of nauwelijks. Door te investeren in dwarsverbanden herkennen, erkennen en verdiepen de professionals (zich in) elkaar. Zo ontstaat een vruchtbare humuslaag voor samenwerking in de praktijk. Deelnemers geven aan dat het netwerk hen een belangrijke steun in de rug geeft en dat zij zich verrijken met nieuwe inzichten.

eer-en-waardeer-doen

Wat gaan we doen?

Per jaar creëren we regelmatig ontmoetingen. Wij brengen zo’n twintig tot veertig deelnemers bijeen op een informele locatie. We luisteren naar elkaars ervaringen en eten we van een lokale cateraar. Aan de hand van thema’s die leven nodigen we sprekers/experts uit. De focus ligt op een specifiek thema, bijvoorbeeld culturele identiteit/mentaliteit, geloof, familieverhoudingen etc.t.

eer-en-waardeer-voorwaarden

Voorwaarden voor deelname

Het netwerk staat open voor iedere professional die met jongeren werkt en die zijn of haar collega’s wil eren en waarderen en zichzelf wil laten eren en waarderen. Deelname is kosteloos, maar niet vrijblijvend. Aanmelding impliceert dat je ook komt. Je kunt wel een collega afvaardigen als je zelf verhinderd bent. Om de kosten te dekken, brengen we bij no show administratiekosten in rekening.

Voorgaande sprekers

Eer en Waardeer kende bijzondere sprekers. Dankzij hun inzet voerden de deelnemers aan Eer en Waardeer goede gesprekken. Gesprekken over het vak, de omstandigheden, bijzondere aanpakken. Gesprekken over hoop, ambitie en soms ook frustratie. Sinds de start in 2008 droegen de volgende sprekers daaraan bij.

De deelnemers van Eer en Waardeer zijn hen bijzonder dankbaar!

 • Albert Jan Kruiter, Instituut voor Publieke Waarden, over Multiprobleemgezinnen
 • Ankie Verlaan, voorzitter Diversiteitsraad Amsterdam, over diversiteit
 • Annebregt Dijkman, Vizea, over radicalisering
 • Arjen Erkel, Artsen zonder Grenzen, over praktijkervaring met de islam
 • Bowen Paulle, UvA, over sociaal-economische versus etnische problemen
 • Douwe van den berg, gemeente Amsterdam, over vakmanschap aan zet
 • Ilias ElHadioui, Eramus Universiteit Rotterdam, over cultuur op straat, thuis en op school
 • Jan Dirk de Jong, Vrije Universiteit, over de straat-/jongerencultuur, etnische bijzonderheden
 • Jan Dijkstra, coach, over zelfsturing van je zelf en in je team
 • Jeroen den Uyl, Twynstra Gudde, over tegenstrijdige regels en bureaucratie
 • Kitty van Elst, Kwintes, over presentie
 • Lauk Woltring, HvA, over jongens en hun motieven
 • Luc Steevens, Nivoz, over ontwikkelingspedagogiek
 • Machteld de Jong, HvA, over de culturele identiteiten van Marokkaanse jongeren
 • Mariëtte Duurvoort, communicatieconsultant, over de jongerenbeeld-vorming
 • Margalith Kleijwegt, freelance journalist, over meisjes en hun ouders
 • Marigo Teeuwen, UvA, over LVB en criminaliteit
 • Mark Dechesne, Universiteit Leiden, over angst
 • Martien Schreurs, Universiteit voor Humanistiek, over de confrontatie van ideeën en luisterkracht
 • Martien van Rijn, stadsdeel West, over deep diving in het Buurtpraktijkteam
 • Micha de Winter, UU, over pedagogiek in de wijk
 • Pieter van Dijk, Stichting Rijp en Groen, over de generatiedialoog
 • Ruth Schipper, Petra Hoeve, Qpido, Spirit, over seksualiteit, en de grenzen
 • Salah Sidali, GGZ, over de psyche van de jongere
 • Saïd Benayad, Twynstra Gudde, over de vertrouwenspersoon
 • Susan Ketner, Verweij Jonker Instituut, over identiteitsstrategieën
 • Tanja Nabben, over echte solidariteit achter de voordeur in Venlo (Droomwijk)
 • Ton Smakman, politie Amsterdam-Amstelland, over de zachte en de harde kant van politiewerk.

Daarnaast hebben in de eerste jaren verschillende sprekers van de deelnemende organisaties deelgenomen. Zij vertelden over hun werk en aanpakken:

 • Jacques Bijlhout, Spirit, over de aanpak volgens nieuwe perspectieven
 • Jessica Prijor, BJAA, over FFPS-gesprekstechniek
 • Eric ten Hulsen, Calvijn met juniorcollege, over het versterken van de school
 • Moustapha Akka, Stichting AraCora, over mentaliteitsversterking door middel van voetbal
 • Wim Ponsen, Ru Pare Basisschool, over de betrokkenheid van ouders.

Eer en Waardeer | 2023 | Contact |Privacyverklaring

Back To Top