skip to Main Content

Eer en Waardeer gaat over een sterke overtuiging. Als het goed gaat met onze professionals die met onze jongeren werken, gaat het ook goed met onze jongeren. Dat is niet zo’n gekke gedachte, toch? Dat is de filosofie van Eer en Waardeer. Het is een netwerk voor professionals die met jongeren werken. Sinds 2008 is dit netwerk, voor professionals in het welzijn, onderwijs, jeugdzorg, politie e.d., in Amsterdam Nieuw-West een succesformule. In 2011 startte het netwerk ook in Amsterdam-Oost.

Kies het netwerk in:

eer-en-waardeer-voor-mij

Voor wie?

Zoals hierboven aangegeven heeft het netwerk Eer en Waardeer een brede doelgroep, dit is ook de kracht van dit netwerk. Het verbindt en brengt kennis bij elkaar. Het netwerk maakt samenwerking gemakkelijker, geeft continu aandacht en zorgt voor vernieuwing en professionalisering. Het is in eerste instantie een lokaal netwerk voor de professionals in een bepaalde wijk of stadsdeel. Op die schaal werken zij allen in een logisch gebied en komen zij elkaar tegen, kennen ze hun jongeren en de specifieke omstandigheden het best.

eer-en-waardeer-netwerk

Waarom een netwerk? Wat levert het op?

Iedere professional die met jongeren werkt, heeft vaak maar een beperkt zicht op de jongere; professionals kennen elkaar niet of nauwelijks. Door te investeren in dwarsverbanden herkennen, erkennen en verdiepen de professionals (zich in) elkaar. Zo ontstaat een vruchtbare humuslaag voor samenwerking in de praktijk. Deelnemers geven aan dat het netwerk hen een belangrijke steun in de rug geeft en dat zij zich verrijken met nieuwe inzichten.

eer-en-waardeer-doen

Wat gaan we doen?

Per jaar creëren we regelmatig ontmoetingen. Wij brengen zo’n twintig tot veertig deelnemers bijeen op een informele locatie. We luisteren naar elkaars ervaringen en eten we van een lokale cateraar. Aan de hand van thema’s die leven nodigen we sprekers/experts uit. De focus ligt op een specifiek thema, bijvoorbeeld culturele identiteit/mentaliteit, geloof, familieverhoudingen etc.t.

eer-en-waardeer-voorwaarden

Voorwaarden voor deelname

Het netwerk staat open voor iedere professional die met jongeren werkt en die zijn of haar collega’s wil eren en waarderen en zichzelf wil laten eren en waarderen. Deelname is kosteloos, maar niet vrijblijvend. Aanmelding impliceert dat je ook komt. Je kunt wel een collega afvaardigen als je zelf verhinderd bent. Om de kosten te dekken, brengen we bij no show administratiekosten in rekening.

10nov 16

Voorgaande sprekers

Eer en Waardeer kende bijzondere sprekers. Dankzij hun inzet voerden de deelnemers aan Eer en Waardeer goede gesprekken. Gesprekken over het vak, de omstandigheden, bijzondere aanpakken. Gesprekken over hoop, ambitie en soms ook frustratie. Sinds de start in 2008 droegen de volgende sprekers daaraan bij.

De deelnemers van Eer en Waardeer zijn hen bijzonder dankbaar!

 • Albert Jan Kruiter, Instituut voor Publieke Waarden, over Multiprobleemgezinnen
 • Ankie Verlaan, voorzitter Diversiteitsraad Amsterdam, over diversiteit
 • Annebregt Dijkman, Vizea, over radicalisering
 • Arjen Erkel, Artsen zonder Grenzen, over praktijkervaring met de islam
 • Bowen Paulle, UvA, over sociaal-economische versus etnische problemen
 • Douwe van den berg, gemeente Amsterdam, over vakmanschap aan zet
 • Ilias ElHadioui, Eramus Universiteit Rotterdam, over cultuur op straat, thuis en op school
 • Jan Dirk de Jong, Vrije Universiteit, over de straat-/jongerencultuur, etnische bijzonderheden
 • Jan Dijkstra, coach, over zelfsturing van je zelf en in je team
 • Jeroen den Uyl, Twynstra Gudde, over tegenstrijdige regels en bureaucratie
 • Kitty van Elst, Kwintes, over presentie
 • Lauk Woltring, HvA, over jongens en hun motieven
 • Luc Steevens, Nivoz, over ontwikkelingspedagogiek
 • Machteld de Jong, HvA, over de culturele identiteiten van Marokkaanse jongeren
 • Mariëtte Duurvoort, communicatieconsultant, over de jongerenbeeld-vorming
 • Margalith Kleijwegt, freelance journalist, over meisjes en hun ouders
 • Marigo Teeuwen, UvA, over LVB en criminaliteit
 • Mark Dechesne, Universiteit Leiden, over angst
 • Martien Schreurs, Universiteit voor Humanistiek, over de confrontatie van ideeën en luisterkracht
 • Martien van Rijn, stadsdeel West, over deep diving in het Buurtpraktijkteam
 • Micha de Winter, UU, over pedagogiek in de wijk
 • Pieter van Dijk, Stichting Rijp en Groen, over de generatiedialoog
 • Ruth Schipper, Petra Hoeve, Qpido, Spirit, over seksualiteit, en de grenzen
 • Salah Sidali, GGZ, over de psyche van de jongere
 • Saïd Benayad, Twynstra Gudde, over de vertrouwenspersoon
 • Susan Ketner, Verweij Jonker Instituut, over identiteitsstrategieën
 • Tanja Nabben, over echte solidariteit achter de voordeur in Venlo (Droomwijk)
 • Ton Smakman, politie Amsterdam-Amstelland, over de zachte en de harde kant van politiewerk.

Daarnaast hebben in de eerste jaren verschillende sprekers van de deelnemende organisaties deelgenomen. Zij vertelden over hun werk en aanpakken:

 • Jacques Bijlhout, Spirit, over de aanpak volgens nieuwe perspectieven
 • Jessica Prijor, BJAA, over FFPS-gesprekstechniek
 • Eric ten Hulsen, Calvijn met juniorcollege, over het versterken van de school
 • Moustapha Akka, Stichting AraCora, over mentaliteitsversterking door middel van voetbal
 • Wim Ponsen, Ru Pare Basisschool, over de betrokkenheid van ouders.
Back To Top