Skip to content

Eer en Waardeer gaat over een sterke overtuiging. Als het goed gaat met onze professionals die met onze jongeren werken, gaat het ook goed met onze jongeren. Dat is niet zo’n gekke gedachte, toch? Dat is de filosofie van Eer en Waardeer. Het is een netwerk voor professionals die met jongeren werken. Sinds 2008 is dit netwerk, voor professionals in het welzijn, onderwijs, jeugdzorg, politie e.d., in Amsterdam een succesformule. Vanaf 2021 nodigt het netwerk uitdrukkelijk ook jeugdprofessionals in stadsdeel Noord uit om deel te nemen.

Eerdere bijeenkomsten

De agent die aansluit

De agent die aansluit

De politie kan niet functioneren als het niet heel goed weet wat mensen willen, voelen, verlangen of angstig voor zijn. Als je dat weet, kan de politie proportioneel handelen en haar zwaardmacht waarmaken en vertrouwen en gezag verwerven.
Maar er is afstand tussen de politie en mensen; mensen voelen zich niet gehoord, de politiebureaus lijken dan wel burchten.

Die kloof kan worden overbrugd. Een bijzondere professional die dat doet is Wilco Berenschot. Hij wordt de twittercop genoemd. Hij start in een mum van tijd een popup-politiebureau op de stoep met tafeltje en stoel en een koffie kan. Hij is benaderbaar en onder de mensen met een groot bereik. Een vernieuwer van de contactvol en nabije politie. Hij begon in Rotterdam maar heeft nu zijn handen vol aan het hele land dat zijn stijl van werken meer en meer volgt.

22 Januari 2024

Van burn out naar levenszin

Van burn out naar levenszin

Het aantal mensen met burn-outklachten neemt gestaag toe. Het treedt ook steeds eerder op: ook bij jongeren zie je een sterke toename van burn-outs.

We gaan daarom stilstaan bij burn-out onder leiding van Jane Coerts, auteur van “Van Burn-out naar levenszin”. Volgens Jane is de gevoeligheid voor een burn-out al in de kleuterschool zichtbaar. Ze wijst op onderliggende thema’s die het risico op een burn-out voorspellen: niet-genomen rouw, plekverwarring en passie in de schaduw. Iemand met een burn-out is opgebrand op mentaal, emotioneel, fysiek en spiritueel niveau. Hij of zij herkent zichzelf niet meer: wie ben ik als ik niet sterk ben, alle ballen in de lucht houdt, als ik niet langer de pijn van de ander draag? Zij pleit daarom voor een holistische aanpak op de identiteitslaag van een burn-out. Hoofd, hart, lichaam en ziel hebben voeding nodig.

Daarnaast ligt de sleutel van heling bij het verwerken van verliezen waarover nog onvoldoende gerouwd is; bij het herkennen van plekverwarring – hoort deze klus bij mij of bij de ander; en bij stilstaan bij de vraag: is mijn hart voldoende aanwezig bij wat ik doe – volg ik mijn roeping, mijn passie?

Jane neemt ons mee langs deze drie thema’s. Je ervaart zelf hoe jij ze kent en wat helpend is om de patronen die daaruit voortvloeien te laten smelten. Dat leidt uiteindelijk tot levenszin, een groter gevoel van vitaliteit en een gezondere afwisseling tussen inspanning en ontspanning.

11 december 2023

Seks en cultuur

Rond het thema seks zit normaliter al schaamte. Hoe denkt de ander over mij als ik iets wil? Is wat ik wil wel normaal? Weet ik eigenlijk wel wat ik zelf wil? Door schaamte kan het eigen verlangen uit het zicht geraakt zijn.
En als je in een relatie met iemand van een andere cultuur bent, zijn deze vragen nog grootser. Wat jij van je ouders en cultuur mee kreeg past die in het land waar je niet woont? Past wat ik vraag wel in de cultuur (of religie) van de ander?
Hoe onderzoek je, kan je schroom overwinnen om er toch iets over te vragen, ook als je dat niet van huis uit hebt meegekregen om je over het thema seks uit te spreken?

Met seksuoloog NVVS Ylanga van der Geld (www.toolsztotouch.nl ) gaat we dit thema met elkaar bespreken.
Zoals iemand van Eer en Waardeer mij schreef toen ze Ylanga aandroeg: “Zij is open, vol humor, toegankelijk, deskundig duidelijk en vol passie spreekt zij over haar specialisme”. Met andere woorden, dit wordt weer een prachtige bijeenkomst!

13 november 2023

Werk als verlossing?

Als je uit de gevangenis komt, dan wordt je glazenwasser, steigerbouwer of bloemenman. Want een baan bij een gewone baas kan je wel vergeten. En dus is de verleiding groot terug te vallen in je oude stiel van crimineel.

Wat heeft een ex-gedetineerde nou nodig? Daar hadden Marco den Dunnen (politieman) en Rodney van den Hengel (ex-boef, nu innovator) wel een antwoord op: Een steady job, met aanzien, waar je erkend wordt voor wie je bent. Waar bullshit niet werkt en je gewoon bent wie je bent zonder poeha. Waar je lekker mag kletsen met de klanten en er nog voor betaald wordt ook, Barrista! In ‘Heilige Boontjes’ weten Marco en Rodney het kaf en koren te scheiden, ze spreken dezelfde taal als de doelgroep, ze zijn niet bang voor ze, en ze zijn n iet onder de indruk als ze stoer doen. Ze kunnen de mannen erkennen voor wie zij echt zijn en niet voor wat ze nog menen te moeten ophouden. In een succesvolle onderneming die 400 ton euro per jaar aan maatschappelijke kosten bespaart.

En ja, werk, steady werk werkt. In die zin is het een verlossing als je zo’n baan kan vinden.
Uit Rotterdam komen Marco en Rodney hun aanstekelijke verhaal vertellen.

11 september 2023

Het verhaal als brug

Voor elke professional die met jongeren werkt is het vaak een hele klus om jongeren te bewegen en te interesseren voor wat je te vertellen hebt. Zeker gewonde jongeren leven vaak met het idee dat ze alleen zijn met hun verhaal en haken makkelijk af met de overtuiging dat volwassenen toch niets begrijpen van wat zij doormaken.
Een goed verteld verhaal houdt de aandacht vast, beklijft en nodigt jongeren uit om zelf met verhalen te komen. Alleen: wat zijn nu geschikte verhalen voor jongeren? En hoe vertel je op een manier dat zowel de verteller als de luisteraar elkaar onderweg kunnen ontmoeten?

Marita Coppes, schrijfster en docent Storytelling, werkte tot voor kort in de jeugdzorg en initieert nu op de Hogeschool in Zwolle de ‘Resiliency Labs, waar verhalen over veerkracht de toon zetten voor een ontmoeting tussen studenten.

19 juni 2023

Financiële educatie (hoe doe je dat) preventie

Veel jongeren kampen met schulden. Het maakt ze gek en het leidt tot depressie en machteloosheid. Vanaf 18 jaar wordt het nog spannender omdat de bureaucratie de jongere als zelfstandige benadert. De schulden worden groter door een schuldenindustrie die eigenlijk alleen maar belang heeft bij schulden.
Een prachtige methodiek om jongeren meer bewustzijn te geven over schulden en hoe ze die kunnen aanpakken en schuldenvrij kunnen blijven is ONSbank. Een methodiek, ontwikkeld door Johan Wagenaar, een kunstenaar. De jongeren krijgen -als ze meedoen- een respijttijd en werken in die periode aan hun zelfwaarde en aan de schulden. Kunstenaars werken aan de zelfwaarde en vrijwilligers van onder andere van Nationale Nederlanden helpen met het wegwerken van de schulden. ONSbank bewerkstelligde een wettelijke regeling voor de respijtperiode.

Twee sprekers nemen ons mee: Johan Wagenaar is oprichter stichting ONSbank en vertelt over de methodiek. Hij brengt ook de kunst in als opener van zelfwaarde voor de jongere. Willem Los, afkomstige uit de financiële sector, is een van de financiële coaches die zij aan zij met de jongeren het systeem terugduwt.

7 maart 2023

Kinder en -jeugdjeugdpsychiatrie in de kanteltijd

In de psychiatrie is er sprake van een kanteling. Het belang om in de psychiatrie breder te kijken dan de standaard diagnose die we gewend zijn te maken wordt groter. Er is een bredere kijk nodig, die anders dan de standaard diagnose (DSM) meer verhalend is. Want ieder persoon is anders en DSM kan dat niet ‘vatten’. Door een combinatie te maken van je eigen verhaal en de DSM, kan je ook een meer positief beeld scheppen van de jongere en het gezin. Daarmee gaan we ook weg van de wat ook wel ‘risicopsychiatrie’ genoemd wordt, waarin vooral gekeken wordt wat er mis kan gaan. Terwijl als je de ‘verhalende’ diagnose hanteert, je ook eerder de kansen onderkent die de situatie biedt.
Er is veel meer te zeggen over de veranderingen in de kinder- en jeugdpsychiatrie. Een reden om Robert Vermeiren uit te nodigen.

Robert Vermeiren is onder meer hoogleraar kinder- en jeugdpsychiatrie.

31 januari 2023

Omgaan met complottheoriën

Het komt steeds vaker voor dat jongeren zich vastbijten in complotten. Over Bill Gates en de vaccinaties, over de werelddominantie van het World Economic Forum, over de joden in de Westerse wereld etc etc. Gezogen in een gedachtentrog waar ze aan vasthouden. Het verschaft zekerheid en misschien ook wel identiteit. Het maakt een bestanddeel uit van het zijn, in een wereld die onzeker, en niet goed kenbaar is. Het is een manier om de informatie-overload te hanteren. Achter deze houding schuilt onzekerheid en het niet kunnen verdragen van een permanente staat van niet-weten waar we in zijn beland. Onze tijd vergt meer en meer een onderzoekende houding terwijl je eerder cool bent als je iets heel goed weet.
In groepsprocessen kan sprake zijn van high control groups, een soort van sociale dwang om met elkaar een steeds strakkere definitie van de werkelijkheid te vormen en na te leven.

Jaron Harambam is expert op het terrein van gesloten wereldbeelden. Wat mensen daar in doen en laten en hoe ze daar in te beïnvloeden zijn door hulpverleners.

13 december 2022

Als discriminatie tot actie roept (KOZP)

De relatie tussen vader en zijn zoon is een bron van kracht, maar ook een bron van problemen.
Een vader die afwezig is (fysiek of mentaal). Een vader die intimideert, die zijn eigen lot niet kan dragen en ‘overhevelt’ aan zijn zoon.
Om hier mee om te gaan creëert de zoon verschillende strategieën, en imiteert ook gedrag ed, alles dienende om te overleven zonder de benodigde aandacht en liefde. Die strategieën werken soms, maar kunnen ook tot problemen leiden, die een herhaling zijn van wat vader deed. Denk aan het verbreken van relaties, opvoedingsproblemen etc. Hoe kan je dat doorbreken?

Hilbrand Westra is coach en werkt met systemisch werk, oosterse Taoïsme en de psychologie van Carl Jung.

15 november 2022

Als discriminatie tot actie roept (KOZP)

6 september 2022

De Black Lives Matter beweging is in opkomst. Zeker als er (weer) racistisch en discriminerend opgetreden wordt door machthebbers. De handelwijze van de belastingdienst is een kenmerk van institutioneel racisme. Maar ook andere uitingen zijn een steen des aanstoots, zoals de stereotypering van Zwarte Piet.

Veel jongeren met een bi-culturele achtergrond identificeren zich met deze protesten. Hun achtergrond, generaties van families, veelal ook tot slaaf gemaakten, maken dat ze de discriminatie ervaren en dat het onder hun huid is gekropen. Tegelijkertijd in een wereld van expressie=mogelijkheden is er ook een sterk groeiend bewustzijn dat dit nu moet stoppen.
Wij als Nederlanders van welke kleur ook, zijn al heel lang ondergedompeld in een cultuur van onderscheid maken naar huidskleur en culturele achtergrond. Dat zit zo diep dat we ons er nauwelijks bewust van zijn. Langzaam maar zeker wordt dat bewustzijn zichtbaar. In veilige plaatsen kan er over gesproken worden, mag je ‘foute’ ideeën ventileren, zodat je kan leren en inzicht krijgt in je onderbewuste waar je die oude beelden nog draagt en waar je ze kan afleggen.

Kunta ‘Rincho werkt in de jeugdzorg én is (mede)oprichter van Kick Out Zwarte Piet.
Hoe verliep het proces tot activist bij hem. Wat activeerde hem? Hoe keek en kijkt hij naar de maatschappij, zijn maatschappelijke omgeving? Wat kunnen we ervan leren voor de jongeren die we in de onze praktijk tegenkomen? En net zo belangrijk, hoe kunnen wij als professionals ons bewustzijn hierin versterken?

6 september 2022

De rol van de moeder bij criminele jongeren

21 juni 2022

De jongens die de criminaliteit ingaan hebben allemaal een moeder. In het strafrechtsproces als hun jongens worden veroordeeld, hebben ze geen rol. Wil je ze van het criminele pad afhelpen, dan zijn moeders de sleutel. Dus is het zinvol en nodig dat we die moeders aandacht geven. Want we hebben ze nodig, zij zijn deel van het systeem van de jongere. Zonder hen wordt het nog veel moeilijker de jongens van hun tot dan toe gevolgde pad af te brengen.
Diana Sardjoe is moeder van een top 600 jongen, en wil die rol nemen. Sterker nog, met haar organisatie ‘De moeder is de sleutel’ heeft ze meer dan 200 moeders gebonden. Zij krijgen empowering en begeleiding oa van Adelheid Roosen en met een nieuwe boost aan zelfreflectie zijn deze moeders bereid om een sterke rol te nemen om hun zonen op het rechte pad te brengen.

Diana Sardjoe als ervaringsdeskundige heeft haar verantwoordelijkheid genomen. Zij vertelt over haar passie, inzichten en succes. En die zijn niet onaanzienlijk!

21 juni 2022

Samenwerken als het echt ergens om gaat, je reputatie

24 mei 2022

Samenwerken lijkt makkelijk, maar als de belangen strijden, wat dan? Bijvoorbeeld, een basisschool geeft geen informatie over een problematische leerling aan de school in het VO waar die straks gaat starten. Die basisschool wil de vuile was niet buiten hangen. Of dat er een moeilijke leerling is die strafbare feiten pleegt en de reputatie van de school kan bederven. Partijen vinden het lastig zich kwetsbaar op te stellen. Er is een leidend principe: gedeelde verantwoordelijkheid.

Hoe pak je dat op? Wiens belang gaat voor? Ongelijksoortige belangen spelen een rol. Dit vindt niet alleen tussen zorgcoördinatoren en school-directies plaats. Ook tussen streetcornerwork en de wijkagent.

Monique Geerdink is expert in Mutual Gains Aanpak. Een methode om tegengestelde standpunten te verenigen door gedeelde belangen te vinden. Veel van wat partijen tegenhoudt echt samen te werken is reputatie. Dat aspect zal zeker in haar verhaal aan de orde komen.

24 mei 2022

Mamatrauma

april 2022

Mamatrauma zijn traumatiseringen als gevolg van ervaringen met de moeder. De fysieke, psychische en emotionele nabijheid van de moeder is cruciaal. Ook als er een ander in de plaats van de moeder die nabijheid heeft verschaft. Als een moeder niet responsief is op de behoeften van het kind wordt het kind stressgevoelig en verhoogd kwetsbaar omdat de stressspiegel niet voldoende daalt. Ieder van ons heeft zo’n trauma en dat tekent ook de manier waarop wij met jongeren omgaan.
Als je moeder iets heeft gedaan wat je als baby of kleuter niet goed begreep. Dat je daaruit onbewust, niet wetend, de conclusie trok dat er iets aan de hand wat, dat je de liefde niet kreeg. Hoe je daar op reageerde, hoe je het wegstopte. En hoe het op latere leeftijd kan opspelen. Daar gaan we naar kijken. Hoe je deze pijn kan herkennen bij je klant en hoe je deze kan begeleiden dit te erkennen en te transformeren.

Margriet Wentink is auteur van het boek Mamatrauma en therapeut op het terrein van meergenerationele psychotraumatologie.

8 februari 2022

Seksueel geweld tegen meisjes en jonge vrouwen

afb bij Cindy Schuls
14 december 2021

Meisjes en jonge vrouwen die vanwege hun kwetsbaarheid of situatie te maken krijgen met seksueel geweld, denk hierbij aan; uitbuiting, chantage en exposure op social media. Ook raken zij zelf verwikkeld in criminaliteit en eindigen van slachtoffer in dader. Als het seksualiteit betreft, zijn we als professionals niet waardevrij. Hoe spelen onze eigen waarden en normen een rol als het gaat over dit thema? Anno 2021. Wat moet je nu weten van deze wereld? Zijn we goed op weg met het hulpverlenen aan meisjes in een kwetsbare situatie? Zijn wij creatief genoeg als wij denken in oplossingen? Denken wij niet teveel in protocollen en investeren wij voldoende?

Twee collega’s uit het Eer en Waardeer netwerk die met deze vraagstukken werken, gaan ons een mooie bijeenkomst geven.

Cindy Schuls komt met regelmaat binnen de politie in aanraking met meisjes in een kwetsbare situatie. In stadsdeel Nieuw West was zij de contactpersoon in de netwerkaanpak “Kwetsbare meiden” als onderdeel van het programma: Seksuele intimidatie en geweld tegen vrouwen van de Gemeente Amsterdam. Momenteel werkt zij als jeugdagent in stadsdeel Zuidoost en mag zij als boegbeeld seksueel geweld de problematiek onder de aandacht blijven brengen.

Engracia Veldwachter heeft ervaring in het werken met jeugdigen en gezinnen in onveilige situaties bij Jeugdbescherming en in diverse open- en gesloten instellingen. Momenteel is zij nog steeds werkzaam binnen de jeugdzorg. Samen geven zij een inkijk in hun professionele ervaringen en delen die graag met de deelnemers.

14 december 2021 

Psychose anders bekeken

Woensdag! 30 maart 2022

De diagnose van een psychose is geen wetenschappelijk vaststaand gebeuren. Het is cultureel bepaald. De diagnostiek is een variabele. Onderzoek wijst dat uit en de consequentie ervan is dat we de diagnose eerder kunnen zien als een startpunt voor een gelijkwaardig gesprek tussen cliënt en hulpverlener.

Jim van Os doet onderzoek naar psychose. Zo is bewijs gevonden dat trauma’s in de kindertijd een oorzaak kunnen zijn van psychose op latere leeftijd. En dat de genetische variatie bepaalt dat mensen meer of minder gevoelig zijn voor belangrijke omgevingsfactoren. Zoals bijvoorbeeld de kracht van de sociale netwerken (die normaliserend werken).

Jim van Os zal heeft ons een verdiept inzicht gegeven in psychose een verschijnsel dat we regelmatig in ons werk tegenkomen.

30 maart 2022

Theory U

16 november 2021

Veel van het werk in professionals is gebed in taaie vraagstukken. Systemen die niet zomaar veranderen. Hoe kan je toch tot verandering komen, hoe zorg je dat iedereen met jou een open mind heeft en ook een open hart in relatie tot het vraagstuk en ook de open wil en durf om stappen te zetten?

Met deze drie ingrediënten kom je een heel eind om veranderingen in je werk tot stand te brengen. De Theory U is bovendien ook heel bruikbaar op het niveau van jezelf of in relatie tot je klant. Een open mind, open hart en open wil.

Meike Hornstra heeft ruime ervaring in het begeleiden van Theorie U processen.

16 november 2021 was de online bijeenkomst

Presentie

Frank
21 september 2021

Veel hulpverleners staan op een slap koord. Ze hebben een relatie met de jongere. Ze werken vanuit het functionele contact en werken aan vertrouwen. Vanuit hun professionaliteit hebben ze een keus. Hard optreden of mee bewegen? Is er nog een derde optie, tussen die twee in? Hiervoor is Presentie een bijzondere vorm van hulpverlenen. Presentie is een leerstuk, een praktijk die de professional een manier van werken aanbiedt om er echt voor de betrokkene te zijn en tegelijk niet te veel mee te bewegen en ook niet onnodig hard te hoeven zijn.
Frank van Strijen een professional die zijn zorgboerderij bestiert. Frank heeft een zeer aansprekende manier van werken waar presentie de kern van is.

21 september 2021 was de online bijeenkomst

Drillrap

Safoan Moktari
31 augustus 2021

Drillrap stelt ons voor vele vragen. Wat is deze cultuur? Wat zijn de ins and outs van deze jongerencultuur? Is het echt alleen maar moord en doodslag? Kan in de muziek, de styling van kleren etc, een ingang zijn om met de jongens in gesprek te gaan? Wat zijn de oorzaken en onderliggende problemen en waar heeft de doelgroep behoefte aan? Welke ingang kan er zijn om in vruchtbaar contact te komen met deze doelgroep?
We gaan met Safoan Moktari, gemeente Ambtenaar en multitalent, geworteld in de wijken, ervaring in muziek, rapp en streetculture, samen met een ervaringsdeskundige uit de doelgroep in gesprek en krijgen bijzondere informatie over een wereld die we nog niet goed kennen.

31 augustus 2021 was de online bijeenkomst

Superdiversiteit

Martin
22 juni 2021

Onze identiteit is een steeds wisselende combinatie van onze: seksualiteit, gender, cultuur, klasse, levensfase, levensbeschouwing, etc. We nemen steeds verschillende, contextueel bepaalde, identiteiten aan op straat, school, werk of gezin. Hoe kan je deze eigen veelzijdigheid beter in beeld krijgen en hoe speelt de superdiversiteit een rol in gesprekken met de klant?
Want hoe pakt dit uit voor jou zelf als professional, welke lagen van identiteit neem je bewust en onbewust mee in je contacten, welke laag is misschien wel veel relevanter dan je in eerste instantie denkt?
Marten Bos is een veelzijdige inspirerende man die diversiteit van alle kanten heeft bekeken. Hij heeft onder andere Diversiteit Kaarten ontworpen een spelvorm en inzicht gevende methode om diversiteit inzichtelijk en bespreekbaar te maken. Tevens te gebruiken om diversiteit binnen teams, organisaties en beleid zichtbaar en inzetbaar te maken.

22 juni 2021 was de online bijeenkomst

Verschillen tussen jongens en meisjes

Martine Dolfos
30 maart 2021

Martine Delfos is als generalist in staat de bijzondere achtergronden van het mannelijke en vrouwelijke te onderzoeken en zichtbaar te maken en hoe die elementen op elkaar inwerken in een ieder zelf en tussen de seksen in het dagelijks leven. Wat zien we toch steeds over het hoofd, en hoe bepalend is de eigen sekse in het waarnemen van de situatie. Kunnen we werkelijk sekse bewust worden in het waarnemen en handelen als professional?

Martine Delfos is een vaste gaste van Eer en Waardeer. Haar bijzondere kwaliteiten laten zich moeilijk beschrijven. Ze is van vele markten en disciplines thuis en weet die ook nog te verbinden tot een integrale aanpak. Ze verbindt theorie aan praktijk en andersom, op een prikkelende manier.

30 maart 2021 was de online bijeenkomst.

Etnisch profileren – doen wij dat allemaal (per ongeluk?)

Najib Tuzani
16 februari 2021

Als de politie bevooroordeeld is, dan noemen we dat etnisch profileren. Wat is etnisch profileren en hoe gaat dat in zijn werk? En waardoor wordt het veroorzaakt? Natuurlijk is het onwenselijk. Hoe werken oordelen over burgers? Hoe zoeken politie mensen verschillen?

Deze mechanismen zijn bij politie mensen potentieel gevaarlijk. Dat werkt ontwrichtend voor de samenleving en het vertrouwen in de politie.

We kijken zeker ook in hoeverre de andere disciplines deze werkwijzen (per ongeluk) volgen. Jeugdwerkers, welzijnswerkers, sociaal wijkteam lid, jeugdzorger, gezinsbegeleider, jeugdarts, veldwerker etc op straat, in de consultatiekamer, achter de keukentafel etc.

Najib Tuzani werkt als adviseur vanuit zijn adviesbureau NTAdvies. Van daaruit werkt hij veel voor politie en andere organisaties die etnisch bewuster willen worden. Eerder werkte Najib als teamchef in Utrecht-Overvecht.

16 februari 2021 was de online bijeenkomst

De sociale generalist in de praktijk

We maken een lange beweging van generalist naar specialist en nu weer terug naar generalist. In het sociaal domein wordt gezocht naar de beste mix. Hoe vang je vroeg vragen af van de jongere? Hoe ben je de vertrouwde persoon aan wie de vragen wordt gesteld en hoe je dan met je bredere kennis van aller leid velden naar de specialist. Hoe maak jij je waarde als generalist zichtbaar? Want dat is lastig te meten. Nauw aansluiten bij de klant past niet zo in specialistische zorg. Net als de huisarts, deze is de eerste die overal wat van weet en van de samenhang maar weet nergens echt iets van. Maar hij / zij snapt precies wel waar een specialist voor nodig is.. De sociaal werker is als generalist de specialist van het dagelijks leven.
In een tijd dat alles gemeten moet worden en zichtbaar moet zijn, wat kan de specialist van het dagelijks leven dan het beste doen? Jos van der Lans heeft in de participatie lezing 2020 een serie handvaten opgesteld.
• Bevrijd u van de institutionele logica
• Zet uw sociologische verbeeldingskracht aan het werk
• Zoek achter de individuen het bos
• En er gaat een samenleving voor u open.
We gaan tijdens de sessie aan de slag met het concreet maken van deze aanbevelingen.
Marc Räkers is mede-oprichter van Eropaf! Marc noemt zich activist, praktijkontwikkelaar en publicist, op sociale media noemt hij zichzelf ‘gewetenschapper’ in het sociaal domein. Hij vertelt ons over de generalist en hoe je daar vorm aan kan geven in je dagelijks werk.

19 januari 2021 was de ONLINE BIJEENKOMST

Positieve seksualiteit bij pubers

15 december 2020

Iedereen wenst voor jongeren dat zij op een prettige manier seksualiteit beleven in plaats van het opdoen van traumatische en grensoverschrijdende ervaringen. Veel van ons werk in de hulpverlening is gericht op het voorkomen van negatieve ervaringen in plaats van oog hebben voor het positieve seksuele experiment. Wat is positieve seksualiteit? Wat is een gezonde seksuele ontwikkeling? De imprint die je meekrijgt van ouders en de imprint van de eerste keer spelen een belangrijke in de seksuele loopbaan. Hoe vrij kan en mag je zijn en welke plaatjes passen daarbij of juist niet. Wat is de plek van porno en social media?
Vaak is het lastig om de juiste toon te vinden als we het over seksualiteit willen hebben. Waarden en normen, schuld en schaamte kunnen belemmerend werken voor een vrije ontwikkeling en om tot een open gesprek te komen.
Welke houding nemen jongeren vaak aan en welke betekenis heeft onze eigen houding, als professional, wat is er nodig om werkelijk aan te sluiten?


Martine Fagel is expert in seksualiteit en hulpverlening.

15 december 2020 

ONLINE

Ontelbare identiteiten

24 november 2020

Als je een bi-culturele achtergrond hebt, ouders die uit een ander land komen, dan pendel je tussen verschillende culturen. Voor je ouders ben je directe opvolger van hun cultuur en overtuigingen. Op school ben degene die op gezette tijden juist een ander profiel aanneemt. Met je vriend of vriendin is dat weer anders. In je werk of op sport hanteer je mogelijk weer een andere identiteit. Je zou er schizofreen van worden. Het heeft nadelen die identiteiten, maar kan ook voordelen hebben!. Hoe werkt dat nou precies?
Professionals hebben hier mee te maken. Hoe kan je hier goed mee omgaan?
Sinan Çankaya neemt ons mee aan de hand van zijn promotie onderzoek en zijn recente boek Ontelbare Identiteiten.

24 november 2020 werd deze bijeenkomst online gehouden.

Salafisme van nabij

3 november 2020

De salafi-beweging in Nederland wordt sterk in de gaten gehouden door de media, politiek en inlichtingendiensten. Weinig mensen nemen echter de moeite om zelf de salafi’s te leren kennen. Maar dat is wel gedaan. Door middel van intensief antropologisch veldwerk in en rondom salafistische organisaties in Nederland. Die bronnen spreken we tijdens deze bijeenkomst aan.
Najib Tuzani is zo’n bron. Najib is oprichter van NTAdvies een bedrijf dat zich op deze maatschappelijke spanningen richt, en heeft met zijn collega’s diepe ingangen in de beweging. Hij bevindt zich in een unieke positie om de beweging van binnenuit te begrijpen en beschrijven. Ook heeft hij met zijn collega’s onderzocht en geanalyseerd wat de condities en belemmeringen zijn om uit de beweging te stappen en komt zo tot een interessante nieuwe conclusie over de manier waarop de salafi-beweging tegenover de autonomie van het individu staat. Hierdoor kan Najib breken met bestaande vooroordelen rond de beweging en op gedetailleerde wijze laten zien dat de salafi-beweging het niet per definitie slecht voor heeft met de democratie.
Uiteraard vergt dit een kritische blik, maar ook een open en onderzoekende blik. Dat zijn we in de bijeenkomsten van Eer en Waardeer gewend.

3 november 2020 werd deze bijeenkomst online gehouden.

Rake Vragen

Siets Bakker

Iedereen kan een vraag stellen. Maar de ene vraag is de andere niet. Een Rake Vraag is een vraag die de onderstroom zichtbaar maakt. En zo als vanzelf problemen die eigenlijk symptomen zijn, oplossen. Het is een wonderlijk gegeven, dat als de vraag doelt op of gegrond is op de systemische krachten in het veld van degene met een vraagstuk dan dient de oplossing zich als vanzelf aan.
Siets Bakker heeft met (online) cursussen, en een kaartspel en een boek het systemisch werk dichter bij gebracht, beter toepasbaar door professionals die in de hulpverlening werken.
In deze bijeenkomst zal Siets Bakker ons meenemen in de wondere wereld van de Rake Vraag.

15 september 2020 heeft de ONLINE BIJEENKOMST plaats gevonden.

De sessie is SKJ geaccrediteerd.

De bijeenkomsten van Eer en Waardeer zijn kosteloos. Echter, bij niet deelnemen, zonder afmelding (uiterlijk een week van tevoren), wordt een no show-fee in rekening gebracht van € 85,– ex btw.

Er kan veel meer met regels: De omgekeerde toets

Het sociaal domein is een wirwar van regels. Bedacht vanuit goede bedoelingen zetten de regels de professionals in de uitvoering helemaal vast. Vaak waren er hele goede redenen de regels uit te voeren. Maar in samenhang met elkaar pakken ze desastreus uit. De bewoners, onze klant, heeft er last van en de professional ook. Ze schamen zich voor het systeem dat hen het onmogelijk maakt het goede te doen. Enkele jaren geleden hebben we met elkaar als Eer en Waardeer netwerk een reeks casussen verzameld van regels die volstrekt verkeerd uitpakken.
Daar is wat op gevonden. Dat heet De omgekeerde toets. Evelien Meester, toepasselijk ook meester in het recht, heeft een werkwijze ontwikkeld die het mogelijk maakt achter de bedoeling van de regeling te kijken en van daaruit oplossingen te maken die én kloppen volgens de regels én voor de klant een goed resultaat oplevert.

Evelien is werkzaam bij Stimulansz

23 juni 2020 is de bijeenkomst geweest

Eerbetoon aan Kanamori (online)

De beste leraar die ik ken is Toshiro Kanamori. Dat is vanwege zijn bijzondere gaven om geluk centraal te stellen en zijn kinderen te leren dat je elkaar kan zien en dat je verantwoordelijkheid kan nemen voor jezelf en voor de ander. Hij leert ons hoe je empathisch vermogen van kinderen van versterken. Hij leert ons ook dat je als leraar (en jongerenprofessional) ook jezelf en je emoties mag laten zien.
Ik schrok te horen dat hij 2 maart 2020 is overleden. Gelukkig kan hij ons nog steeds enorm inspireren. Als eerbetoon aan hem vertoont Eer en Waardeer de mooie reportage over zijn werk. Een film crew volgt zijn klas een jaar lang. Hier een blog over hem.
Ik geloof dat niet alleen leerkrachten maar ook andere professionals die met jongeren werken deze documentaire inspirerend zullen vinden.

Na de film (die een klein uur duurt) is er gelegenheid om in break out groepen met elkaar de lessen van de film voor jou te bespreken.

26 mei 2020 is de bijeenkomst geweest.

Effectieve hechting dankzij de kracht van woorden

Paulien Kuipers is expert in een hele bijzondere methodiek om hechting tussen ouder en kind tot te brengen. Het sleutelbegrip is taal. Paulien hanteert taal als een universele kracht. Woorden zijn geladen met energie en kinderen pikken die feilloos op. Zelfs baby’s horen de betekenis van woorden als die vanuit een diepe bron gezegd worden. Het is bijzonder dat deze op het eerste oog eenvoudige bron door de hulpverlener aangesproken kan worden. Paulien hanteert de visie dat hechting tussen ouders en kinderen op deze manier verduidelijkt kan worden. Helderheid over de hechting (ook als die er niet meer is en dat helder wordt) essentieel is voor een ieder om weer verder te gaan in zijn/ haar leven.

De methodiek kan ook ingezet worden voor ouderen jongeren en volwassenen. Daar zal ze ook voorbeelden van geven tijdens de bijeenkomst.
Pauline heeft haar praktijk inmiddels omgezet in een bloeiend bedrijf en haar opleidingen zijn ondertussen opgenomen in de opleiding voor huisartsen en andere zorgverleners.

12 mei 2020
Digitale inloop vanaf 16.45 uur (je deelname aan de sessie technisch klaar zetten); start om 17.00 uur (tot 18.30 uur).

Na aanmelding ontvang je een link voor de bijeenkomst.
De bijeenkomsten van Eer en Waardeer zijn kosteloos. Echter, bij niet deelnemen (ook de online versie), zonder afmelding (uiterlijk een week van tevoren), wordt een no show-fee in rekening gebracht van € 85,– ex btw.

De schoonheid van het gesprek

29 oktober 2019 van 16.30 - 20.00 uur

Ga maar eens een goed gesprek voeren. Iets waarvan we denken dat we dat altijd al doen. Een naturelle kwaliteit waar je niet bij stilstaat. In deze sessie staan we daar bij stil en gaan we anders kijken en beleven wat een gesprek is en hoe mooi een gesprek kan zijn. Nelleke Metselaar gaat over ‘de schoonheid van een goed gesprek’. Nelleke is zelfstandig organisatiecoach. Zij begeleidt gemeenten en andere organisaties bij vernieuwing, via zinvolle bijeenkomsten en dialoog.

29 oktober 2019

Inloop vanaf 16.30 uur, start om 17.00 uur (tot 20.00 uur), inclusief maaltijd.

LOCATIE: Comenius Lyceum, Jacob Geelstraat 38, Amsterdam

Verschillen tussen mannen en vrouwen

12 december 2017 van 16.30 - 20.00 uur

Mannen praten minder en zijn meer to the point. Vrouwen hebben meer woorden nodig dus bellen ze bijvoorbeeld langer. Meisjes kijken langer naar gezichten en jongens kijken langer naar voorwerpen. Het onbegrip van de andere sekse is verklaarbaar, maar ook beheersbaar.

Martine Delfos is lector en auteur van vele boeken. Een bio-psycholoog noemt ze zichzelf. Ze omschrijft zichzelf als atypisch; dat wil zeggen dat ze in geen enkel vakje past. “Ik ben wetenschapper en therapeut, dus theoretisch en praktisch. En ik ben zeker atypisch, in die zin dat ik modellenbouwer ben. Ik denk allerlei theorieën en modellen uit, met name over menselijk gedrag, en daar zijn er meestal niet zoveel van”, zegt Delfos.
Niet alleen als mens is ze breed georiënteerd; ook in de psychologie verspreiden haar werkzaamheden zich over een breed gebied.

12 december 2017 van 16.30-20.00 uur

LOCATIE Comenius Lyceum, Derkinderenstraat 44, Amsterdam

Opgroeien in armoede - een documentaire blik

31 oktober 2017 van 16.30 - 20.00 uur

Journalisten van het Jaar Sarah Sylbing en Ester Gould hebben als documentairemakers een eigen kijk op armoede in ons land. Sinds 2006 werken ze samen aan documentaires en televisieseries, waaronder een tweeluik over een multiprobleemgezin (50 Cent (2007) & De Rekening van Catelijne (2012)) en de veelvuldig bekroonde documentaireserie Schuldig (2016). Daarin lieten zij een miljoen kijkers kennismaken met een aantal onvergetelijke karakters in hun strijd tegen schulden.

Sarah Sylbing en Ester Gould

In deze sessie leggen zij de focus op hun documentaire-ervaring met jeugd en generatiearmoede. Aan de hand van fragmenten met o.a. de achtjarige Giovanni uit 50 Cent, de jonge kinderen van het uit huis geplaatste gezin en de studente Valerie uit Schuldig, gaan ze dieper in op schaarste en kansenongelijkheid. Wat betekent het om in Nederland op te groeien in armoede? En wie betaalt daarvoor de rekening? 

31 oktober 2017 van 16.30-20.00 uur

LOCATIE Comenius Lyceum, Derkinderenstraat 44, Amsterdam

De kunst van je vak

26 juni 2018 van 16.30 - 20.00 uur

Het thema dat we deze keer raken gaat in wezen over Eer en Waardeer: over de kunst van je vak.
Je werk doen is een maar je vak uit oefenen is twee. Je vak is je identiteit. In je vak geef je uitdrukking aan je eigen expressie, je eigen vonk. Die vonk is niets zonder een helder beeld van wat je vak inhoudt. Met je vak krijgt je eigen vonk vorm, wordt het een tastbaar gegeven waar de klant, de financier, de overheid, je organisatie zich toe verhoudt. In dat vak werk je samen, je doet het niet alleen. Al met al is het heel zinnig om eens even goed na te denken over en stil te staan bij je vak.
In deze sessie gaan we zien hoeveel waarde het vak heeft voor jou, hoe je je werk dient en wat het je geeft. Waar je op stoelt en wat je er mee doorgeeft. Je vak als bron voor inspiratie.
Bart van Rosmalen, lector aan de Hogeschool Kunsten Utrecht, is gespecialiseerd in hoe het vak , de professie, kan worden geëerd. Bart gebruikt interactieve werkvormen, integreert woord, expressie en muziek. Een avond om niet te vergeten.

Rosmalen

JIM Jouw Ingebrachte Mentor

22 mei 2018 van 16.30 - 20.00 uur

Hoe komt het perspectief van de cliënt zo goed mogelijk aan bod bij wat diegene nodig heeft. Voor je het weet spreken de professionals over de cliënt. En ook als ze met de cliënt spreken, is de afstand vaak nog groot. Dat verkleint de acceptatiegraad van hetgeen de professionals beogen. Met de JIM aanpak kan de cliënt zelf een mentor inbrengen. Deze mentor is effectief doordat deze meestal dicht bij de cliënt staat. De acceptatie van wat de mentor zegt, is heel groot en daarmee de effectiviteit van de hulp. Waar kan die toegepast worden? Alleen bij jeugdzorg of ook op scholen en in andere contexten?

Suzanne de Ruig is ontwikkelaar van de JIM-aanpak, systeemtherapeut en oprichter stichting JIM. Zij neemt ons mee in de praktijk; een praktijk die levend is en de nieuwste vragen en antwoorden omvat waar zij op stuit.

JIM aanpak

24 april 2018 van 16.30 - 20.00 uur

Als hulpverlener een troostende omarming geven. Iemand even ‘porren’. Iemand aanraken is een complex geheel. Hoe gaan we met aanraking om? Ben je de gever of de ontvanger? Wie is degene die actief is of juist ontvangt?

Aanraking is een dubbele sensatie: het werkelijke contact tussen twee mensen, een hand op een schouder of twee lichamen die elkaar bij een hug raken. De andere sensatie is de indirecte weerklank. Het signaal dat de ander geeft, een tevreden stemmend hummen, een lach of een twinkeling in de ogen. Deze twee sensaties hebben een effect op de aanraking. Het is een complex geheel dat ontrafeld kan worden. Het concept is the Wheel of Consent.

Wheel of consent

Spreker: Mariëlle Spronck is een ervaren lichaamswerk therapeut. Zij heeft studie gemaakt van the Wheel of Consent en ontrafelt de complexiteit van aanraking om deze krachtiger en zuiverder te maken. Mariëlle’s overtuiging is dat de Wheel of Consent niet alleen werkt in lichaamswerk therapie maar ook in jeugdzorg, onderwijs en andere professies waar professionals met de cliënt een relatie onderhouden.

De cliënt aanraken. Hoe doen we dat?

18 december 2018 van 16.30 - 20.00 uur

Waarom moeten wij bepalen wat goed is voor onze jongeren? Hoe zou het zijn als het systeem van de jongeren zelf aan tafel zit om te bepalen wat goed is?
Dat zien we bijvoorbeeld in de jeugdzorg bij Eigen Kracht-conferenties en familiegroepsplannen gebeuren. Maar hoe zit dat bij incidenten, wanneer een jongere een delict begaat? Dan treden professionals op.
Toch is ook hier een andere benadering mogelijk, zowel binnen als buiten het ‘klassieke’ strafrecht: als strafrecht aan de orde is alsook bij mindere vergrijpen zoals ruzies in de klas, sportclub of buurthuis.
Herstelrecht draait om de belangen en behoeften van degenen die direct bij een delict zijn betrokken.
Herstelrecht vraagt een andere attitude van professionals. Zij schorten hun oordeel op, laten ruimte voor eigenaarschap van partijen en accepteren oplossingen van de cliënten.
Wanneer is er genoeg gedaan? En wat is je toegevoegde waarde als professional als partijen zelf al afspraken hebben gemaakt?

Gert Jan Slump is criminoloog en expert Herstelrecht. Hij is actief betrokken bij het werk van Restorative Justice Nederland, Stichting Jongerenrechtbanken Nederland en Samenlevingsproces.
Hij zal ons introduceren in het herstelrecht en meenemen langs verschijningsvormen en toepassingsmogelijkheden in verschillende fasen van het strafproces en daarbuiten.

Voorgaande sprekers

Eer en Waardeer kende bijzondere sprekers. Dankzij hun inzet voerden de deelnemers aan Eer en Waardeer goede gesprekken. Gesprekken over het vak, de omstandigheden, bijzondere aanpakken. Gesprekken over hoop, ambitie en soms ook frustratie. Sinds de start in 2008 droegen de volgende sprekers daaraan bij.

De deelnemers van Eer en Waardeer zijn hen bijzonder dankbaar!

 • Albert Jan Kruiter, Instituut voor Publieke Waarden, over Multiprobleemgezinnen
 • Ankie Verlaan, voorzitter Diversiteitsraad Amsterdam, over diversiteit
 • Annebregt Dijkman, Vizea, over radicalisering
 • Arjen Erkel, Artsen zonder Grenzen, over praktijkervaring met de islam
 • Bowen Paulle, UvA, over sociaal-economische versus etnische problemen
 • Douwe van den berg, gemeente Amsterdam, over vakmanschap aan zet
 • Ilias ElHadioui, Eramus Universiteit Rotterdam, over cultuur op straat, thuis en op school
 • Jan Dirk de Jong, Vrije Universiteit, over de straat-/jongerencultuur, etnische bijzonderheden
 • Jan Dijkstra, coach, over zelfsturing van je zelf en in je team
 • Jeroen den Uyl, Twynstra Gudde, over tegenstrijdige regels en bureaucratie
 • Kitty van Elst, Kwintes, over presentie
 • Lauk Woltring, HvA, over jongens en hun motieven
 • Luc Steevens, Nivoz, over ontwikkelingspedagogiek
 • Machteld de Jong, HvA, over de culturele identiteiten van Marokkaanse jongeren
 • Mariëtte Duurvoort, communicatieconsultant, over de jongerenbeeld-vorming
 • Margalith Kleijwegt, freelance journalist, over meisjes en hun ouders
 • Marigo Teeuwen, UvA, over LVB en criminaliteit
 • Mark Dechesne, Universiteit Leiden, over angst
 • Martien Schreurs, Universiteit voor Humanistiek, over de confrontatie van ideeën en luisterkracht
 • Martien van Rijn, stadsdeel West, over deep diving in het Buurtpraktijkteam
 • Micha de Winter, UU, over pedagogiek in de wijk
 • Pieter van Dijk, Stichting Rijp en Groen, over de generatiedialoog
 • Ruth Schipper, Petra Hoeve, Qpido, Spirit, over seksualiteit, en de grenzen
 • Salah Sidali, GGZ, over de psyche van de jongere
 • Saïd Benayad, Twynstra Gudde, over de vertrouwenspersoon
 • Susan Ketner, Verweij Jonker Instituut, over identiteitsstrategieën
 • Tanja Nabben, over echte solidariteit achter de voordeur in Venlo (Droomwijk)
 • Ton Smakman, politie Amsterdam-Amstelland, over de zachte en de harde kant van politiewerk.

Daarnaast hebben in de eerste jaren verschillende sprekers van de deelnemende organisaties deelgenomen. Zij vertelden over hun werk en aanpakken:

 • Jacques Bijlhout, Spirit, over de aanpak volgens nieuwe perspectieven
 • Jessica Prijor, BJAA, over FFPS-gesprekstechniek
 • Eric ten Hulsen, Calvijn met juniorcollege, over het versterken van de school
 • Moustapha Akka, Stichting AraCora, over mentaliteitsversterking door middel van voetbal
 • Wim Ponsen, Ru Pare Basisschool, over de betrokkenheid van ouders.

Eer en Waardeer | 2024 | Contact |Privacyverklaring

Back To Top