Skip to content

Eer en Waardeer gaat over een sterke overtuiging. Als het goed gaat met onze professionals die met onze jongeren werken, gaat het ook goed met onze jongeren. Dat is niet zo’n gekke gedachte, toch? Dat is de filosofie van Eer en Waardeer. Het is een netwerk voor professionals die met jongeren werken. Sinds 2008 is dit netwerk, voor professionals in het welzijn, onderwijs, jeugdzorg, politie e.d., in Amsterdam een succesformule. Vanaf 2021 nodigt het netwerk uitdrukkelijk ook jeugdprofessionals in stadsdeel Noord uit om deel te nemen.

Netwerkbijeenkomsten (gratis)

Toekomstige bijeenkomsten

Jongeren tussen thuis en school

9 september 2024 Fysieke bijeenkomst van 17 tot 20 uur inclusief eten.

Veel jongeren zoeken een plek die veilig is voor hen. Op school is het niet of als de school sluit staan ze op straat. Thuis is het ook niet altijd even prettig. Dan lonkt de straat en die geeft natuurlijk niet wat de jongere zoekt. Vooral jongeren die gedragsproblemen hebben of licht verstandelijk beperkt zijn, hebben baat bij een veilige plek.

Precies op dat vlak is de stichting Jongeren die het kunnen actief. Jongeren wordt een safe space geboden waar ze aangesproken worden op hun kwaliteiten. Sport, dans, muziek en beweging is er een belangrijk onderdeel van. Daar kunnen de jongeren hun eigen waarde weer hervinden. Respect krijgen en geven. Jezelf kunnen zijn als mens, niet als zombie op school of onder het juk van thuis. Maar een eigen plek.

Virgil Tevreden richtte de stichting Jongeren die het kunnen op. Hij heeft een prachtige reputatie opgebouwd in het werken met deze jongere, het opbouwen van hun eigenwaarde en geven van hoop op hun toekomst. Tijd om meer van zijn werk te horen!

Datum:  maandag 9 september 2024

FYSIEKE BIJEENKOMST

Buurthuis van der Pek
Heimansweg 33
1031 TZ Amsterdam

De bijeenkomst is SKJ geaccrediteerd (2 punten).

De bijeenkomsten van Eer en Waardeer zijn kosteloos. Echter, bij niet deelnemen, zonder afmelding (uiterlijk een week van tevoren), wordt een no show-fee in rekening gebracht van € 85,– ex btw.

Aanmelden

Welzijn en zorg, zonder bureaucreatie

14 oktober 2024 Fysieke bijeenkomst van 17 tot 20 uur inclusief eten.

Huisartsen verliezen 30% van hun tijd aan administratie. Leerkrachten hebben hetzelfde probleem. Een spontane actie en remedie inzetten, mag niet. Het belemmert je professionaliteit enorm en dat voelt als een groot verlies. Hoe kan je de bureaucratie terugdringen? Hoe kan je de zorg geven die echt nodig is en de regels terzijde schuiven? Hoe kan je maatwerk geven en met het gevreesde precedent werking omgaan?

Albert Jan Kruiter en zijn groeiend team bij het Instituut voor Publieke Waarden weet daar wel mee te dealen. Vaak zijn de wetten het probleem niet, maar zitten we vast in ons eigen web van zelfdisciplinering. Met de Doorbraak methode geeft hij professionals weer de ruimte om dat te doen wat het allerbeste is voor het gezin/ de jongere.

Albert Jan Kruiter, directeur van het IPW, is als geen ander een matador van de bureaucratie. Hij kan de werking van regels testen, hij heeft inzicht hoe je de gevreesde vijanden van professionaliteit (protocollen, precedentwerking etc) kan aanpakken.

Datum:  maandag 14 oktober 2024

FYSIEKE BIJEENKOMST

Buurthuis van der Pek
Heimansweg 33
1031 TZ Amsterdam

De bijeenkomst is SKJ geaccrediteerd (2 punten).

De bijeenkomsten van Eer en Waardeer zijn kosteloos. Echter, bij niet deelnemen, zonder afmelding (uiterlijk een week van tevoren), wordt een no show-fee in rekening gebracht van € 85,– ex btw.

Aanmelden

Kindermishandeling doorbreken

11 november 2024 Fysieke bijeenkomst van 17 tot 20 uur inclusief eten.

Hoe maak je geweld in gezinnen bespreekbaar? Hoe kan je het gevoel en emoties kenbaar maken? Kan dat ook met andere mensen die je niet kent, openend spreken waardoor heling van trauma plaatsvindt? Ja dat kan, Hameeda Lakho, is zelf gekleurd door mishandeling en foltering. Door deze pijn is ze een ander mens geworden, heeft ze lessen geleerd en kan ze nu anderen helpen.

Je kan de pijn van anderen erkennen omdat ze het zelf heeft meegemaakt.
Hameeda spreekt en schrijft over veerkracht en herstel bij kindermishandeling en huiselijk geweld. Hoe je deze thema’s kan agenderen en heeft goede tips in het doorbreken van dergelijke situaties.

Datum:  maandag 11 november 2024 

FYSIEKE BIJEENKOMST

Buurthuis van der Pek
Heimansweg 33
1031 TZ Amsterdam

De bijeenkomst is SKJ geaccrediteerd (2 punten).

De bijeenkomsten van Eer en Waardeer zijn kosteloos. Echter, bij niet deelnemen, zonder afmelding (uiterlijk een week van tevoren), wordt een no show-fee in rekening gebracht van € 85,– ex btw.

Aanmelden

Zelfzorg en de angst voor de dood

16 december 2024 Fysieke bijeenkomst van 17 tot 20 uur inclusief eten.

Deze keer een groot thema. Dat moet ook wel want de spreekster is Hilde Bolt. Ik zie in Hilde een Homo Universalis. Ze koppelt inheemse wijsheden aan westerse psychologie. Ze koppelt het lichaam, dans en rituelen aan het oplossen van trauma en het tackelen van burn out. Ze heeft een rijke schatkist waar we van gaan genieten.

Zelfzorg is geen truc. Het is een basisbestanddeel van gelukkig leven. Zelfzorg impliceert dat je zorgt voor je lichaam, je energie, je emoties en gevoelens, je aandacht richt op waar je wel invloed op hebt en het maximale uit je leven haalt in het nu en op de lange termijn. Maar niets is gegeven. Durf mee te bewegen met het leven, omarm verandering en te kiezen. Het leven is te kostbaar om het door je vingers heen te laten glippen. Laat angst je leven niet regeren en zoek je creativiteit op om met moeilijke situaties om te gaan. Dat is een mooie oproep, maar hoe doe dat dan?

Dat is geen sinecure; in de samenleving zit veel angst. Het zijn reacties die voortkomen in de basis voorkomen uit de angst voor de dood. Terwijl de dood ook het enige dat we zeker weten. Het zou zo helpen wanneer de dood, die angsten, meer worden besproken, ook onder jongeren. Dat mensen herkennen dat ze getriggerd reageren en het niet op elkaar afreageren maar benutten voor zelfzorg. Van afreageren naar het in de ogen kijken. Het systeem waar we in leven jaagt deze angst aan. Dat moet andersom. Wat mensen nodig hebben is vertrouwen, in zichzelf en in elkaar.

Hilde heeft een hele weg af gelegd met haar eigen lichaam was zelf ernstig ziek en keek de dood meerdere keren in de ogen. Ze dacht dat ze niet bang was voor de dood, maar ze kwam zichzelf echt tegen. Het helpt haar om de balans op te maken, wat wil ik met mijn leven?. De dood opent op die manier een nieuwe weg naar het leven.

Datum:  maandag 16 december 2024

FYSIEKE BIJEENKOMST

Buurthuis van der Pek
Heimansweg 33
1031 TZ Amsterdam

De bijeenkomst is SKJ geaccrediteerd (2 punten).

De bijeenkomsten van Eer en Waardeer zijn kosteloos. Echter, bij niet deelnemen, zonder afmelding (uiterlijk een week van tevoren), wordt een no show-fee in rekening gebracht van € 85,– ex btw.

Aanmelden

Van fix mindset naar een growth mindset

27 januari 2025 Fysieke bijeenkomst van 17 tot 20 uur inclusief eten.

Het mens zijn is complex. Professionals zetten hun ‘patiënte’ daarom vaak vast in een classificatie Dat is niet vruchtbaar. We hebben als professionals behoefte om dingen te vatten en daardoor zetten we de werkelijkheid vast. Terwijl, je doorgrondt de werkelijkheid nooit echt.

De uitdaging voor de zorg is hoe je jouw fix mindset kan omzetten naar growth mindset. Hoe je omarm je leren (en dus het toegeven dat je iets niet weet) en nieuwsgierigheid en verbinden van verschillende factoren als centrale werkmodus?

Deze houding omarmt ook het idee dat we in wezen allemaal kwetsbaar zijn. Dat als er ‘dingen niet lekker lopen’, dat we het niet weten, dat we dat gaan leren verdragen. Dat we dit zo moeilijk vinden zegt veel over ons zelf. We hechten als professionals zelf ook aan die structuur omdat we bang zijn niet goed te zijn as we het ‘niet weten’. In wezen is het hele idee dat je iets kunt fixen een illusie. Psychische kwetsbaarheid hoort bij het leven.

Het is niet alleen voor ons al individu lastig om niet weten toe te laten. Het is ook heel moeilijk als je ziet hoe ons werk (top down, verantwoording, hoge werkdruk, grote professional dichtheid) georganiseerd is. Organisaties en systemen hebben ook moeite met niet weten..
Floortje Scheepers is kinder- en jeugd-psychiater en hoogleraar en pleit voor deze andere aanpak, want “psychische kwetsbaarheid hoort bij het leven”,
Dr. Floortje Scheepers is werkzaam bij het UMCU. Auteur van oa ‘Mensen zijn ingewikkeld’.

Datum:  maandag 27 januari 2025

FYSIEKE BIJEENKOMST

Buurthuis van der Pek
Heimansweg 33
1031 TZ Amsterdam

De bijeenkomst is SKJ geaccrediteerd (2 punten).

De bijeenkomsten van Eer en Waardeer zijn kosteloos. Echter, bij niet deelnemen, zonder afmelding (uiterlijk een week van tevoren), wordt een no show-fee in rekening gebracht van € 85,– ex btw.

Aanmelden

Het vernuft van de leerkracht

17 maart 2025 Fysieke bijeenkomst van 17 tot 20 uur inclusief eten.

Leerkrachten die kinderen met een kansarme achtergrond lesgeven hebben het zwaar. Is dat zo? Ja de kinderen hebben achterstanden en het is hard werken die weg te nemen. Dus leerkrachten moeten alle zeilen bij zetten om het kind een veilig gevoel te geven. Het kind iets bij te brengen waar het aan toe is. Verbinding met de ouders te maken, want een kind op school is ook een kind thuis en deze werelden moeten ook op elkaar aansluiten.
Ja, kinderen iets leren, een uitdaging van jewelste. Maar het kan wel, en het geeft ook veel energie als je dit goed kan.

Het gaat in eerste instantie niet om iets verstandigs, iets cognitiefs. Nee, het gaat om je hart te openen. Een verbinding met het kind te maken, zodat het zich gezien voelt, erkend weet en veilig is. De volgende stap is een verbinding met de ouders te maken. Dat de ouders zien wat jij in dat kind ziet en dat de beelden eigenlijk wel overeenkomen. Dan werk je als leerkracht en ouders samen. Want als ouders en leerkracht elkaar niet liggen heeft het kind er last van. Dubbele loyaliteit is geen voedingsbodem voor leren.

De vervulling van het vak komt ook omdat de leerkracht vele uren doorbrengt met de kinderen en die tijd wordt gevuld met liefde, met erkenning, met verlangen en dromen en met buffelen en balen. Leerkracht en het kind maken samen een reis die beiden vervulling geeft.
De waarde van hun werk is ook te spiegelen op wat ambulante werkers met jongeren doen, er is veel te leren en zeker veel wat inspireert, zeker met de twee spreeksters die hun verhaal komen doen:
We zijn blij dat twee bijzondere leerkrachten over hun vak komen vertellen: Juf Jolanda Rietel en juf Astrid Brugman van de basisschool De Vier Windstreken in Banne II.
Wil je ze alvast ontmoeten kijk dan naar de documentaire Klassen waar zij in beeld komen.

juf Joanda

Datum:  maandag 17 maart 2025

FYSIEKE BIJEENKOMST

Buurthuis van der Pek
Heimansweg 33
1031 TZ Amsterdam

De bijeenkomst is SKJ geaccrediteerd (2 punten).

De bijeenkomsten van Eer en Waardeer zijn kosteloos. Echter, bij niet deelnemen, zonder afmelding (uiterlijk een week van tevoren), wordt een no show-fee in rekening gebracht van € 85,– ex btw.

Aanmelden

Kampvuur gesprek – het grootste verlangen in mijn werk

16 juni 2025 Fysieke bijeenkomst van 17 tot 20 uur inclusief eten.

In deze bijeenkomst doen we iets zonder spreker. Jij hebt als professional je eigen ervaringen en inzichten. In deze bijeenkomst vertellen we elkaar waar we naar verlangen in ons werk. We illustreren dit met verhalen, inzichten en briljante mislukkingen. We zijn nieuwsgierig naar elkaar, wat ons motiveert, naar hoe we allemaal struikelend voorwaarts gaan.

Het gesprek wordt geleid alsof we om een kampvuur zitten. Luisteren en spreken is allebei belangrijk. Het gesprek wordt begeleid door Jeroen den Uyl.

Jeroen den Uyl geeft leiderschapstrainingen over bezieling in je werk bij het centrum voor Maatschappij en Leiderschap. Hij leidt een ontwapenend en eerlijk gesprek over je werk en je verlangens daarin. Niet werken maar reflecteren en contacten maken met je eigen vuur kan helend en empowerend werken en het is een methode die je ook met de client kan doen.

 

Datum:  maandag 16 juni 2025

FYSIEKE BIJEENKOMST

Buurthuis van der Pek
Heimansweg 33
1031 TZ Amsterdam

De bijeenkomst is SKJ geaccrediteerd (2 punten).

De bijeenkomsten van Eer en Waardeer zijn kosteloos. Echter, bij niet deelnemen, zonder afmelding (uiterlijk een week van tevoren), wordt een no show-fee in rekening gebracht van € 85,– ex btw.

Aanmelden

Aanmelden:

Blijf op de hoogte en ontvang UPdate:

Like onze Facebook pagina
eer-en-waardeer-voor-mij

Voor wie?

Zoals hierboven aangegeven heeft het netwerk Eer en Waardeer een brede doelgroep, dit is ook de kracht van dit netwerk. Het verbindt en brengt kennis bij elkaar. Het netwerk maakt samenwerking gemakkelijker, geeft continu aandacht en zorgt voor vernieuwing en professionalisering. Het is in eerste instantie een lokaal netwerk voor de professionals in een bepaalde wijk of stadsdeel. Op die schaal werken zij allen in een logisch gebied en komen zij elkaar tegen, kennen ze hun jongeren en de specifieke omstandigheden het best.

eer-en-waardeer-netwerk

Waarom een netwerk? Wat levert het op?

Iedere professional die met jongeren werkt, heeft vaak maar een beperkt zicht op de jongere; professionals kennen elkaar niet of nauwelijks. Door te investeren in dwarsverbanden herkennen, erkennen en verdiepen de professionals (zich in) elkaar. Zo ontstaat een vruchtbare humuslaag voor samenwerking in de praktijk. Deelnemers geven aan dat het netwerk hen een belangrijke steun in de rug geeft en dat zij zich verrijken met nieuwe inzichten.

eer-en-waardeer-doen

Wat gaan we doen?

Per jaar creëren we regelmatig ontmoetingen. Wij brengen zo’n twintig tot veertig deelnemers bijeen op een informele locatie. We luisteren naar elkaars ervaringen en eten we van een lokale cateraar. Aan de hand van thema’s die leven nodigen we sprekers/experts uit. De focus ligt op een specifiek thema, bijvoorbeeld culturele identiteit/mentaliteit, geloof, familieverhoudingen etc.t.

eer-en-waardeer-voorwaarden

Voorwaarden voor deelname

Het netwerk staat open voor iedere professional die met jongeren werkt en die zijn of haar collega’s wil eren en waarderen en zichzelf wil laten eren en waarderen. Deelname is kosteloos, maar niet vrijblijvend. Aanmelding impliceert dat je ook komt. Je kunt wel een collega afvaardigen als je zelf verhinderd bent. Om de kosten te dekken, brengen we bij no show administratiekosten in rekening.

Eer en Waardeer | 2024 | Contact |Privacyverklaring

Back To Top