skip to Main Content

Eer en Waardeer gaat over een sterke overtuiging. Als het goed gaat met onze professionals die met onze jongeren werken, gaat het ook goed met onze jongeren. Dat is niet zo’n gekke gedachte, toch? Dat is de filosofie van Eer en Waardeer. Het is een netwerk voor professionals die met jongeren werken. Sinds 2008 is dit netwerk, voor professionals in het welzijn, onderwijs, jeugdzorg, politie e.d., in Amsterdam een succesformule. Vanaf 2021 nodigt het netwerk uitdrukkelijk ook jeugdprofessionals in stadsdeel Noord uit om deel te nemen.

Netwerkbijeenkomsten (gratis)

Toekomstige bijeenkomsten

Omgaan met complottheoriën

Monique Geerdink
13 december 2022 Fysieke bijeenkomst van 17 tot 20 uur inclusief eten.

Het komt steeds vaker voor dat jongeren zich vastbijten in complotten. Over Bill Gates en de vaccinaties, over de werelddominantie van het World Economic Forum, over de joden in de Westerse wereld etc etc. Gezogen in een gedachtentrog waar ze aan vasthouden. Het verschaft zekerheid en misschien ook wel identiteit. Het maakt een bestanddeel uit van het zijn, in een wereld die onzeker, en niet goed kenbaar is. Het is een manier om de informatie-overload te hanteren. Achter deze houding schuilt onzekerheid en het niet kunnen verdragen van een permanente staat van niet-weten waar we in zijn beland. Onze tijd vergt meer en meer een onderzoekende houding terwijl je eerder cool bent als je iets heel goed weet.
In groepsprocessen kan sprake zijn van high control groups, een soort van sociale dwang om met elkaar een steeds strakkere definitie van de werkelijkheid te vormen en na te leven.

Jaron Harambam is expert op het terrein van gesloten wereldbeelden. Wat mensen daar in doen en laten en hoe ze daar in te beïnvloeden zijn door hulpverleners.

13 december 2022

FYSIEKE BIJEENKOMST

Locatie : het auditorium van het Hyperion Lyceum in Amsterdam Noord.
Badhuiskade 361
1031 KV Amsterdam

De bijeenkomst is SKJ geaccrediteerd (2 punten).

De bijeenkomsten van Eer en Waardeer zijn kosteloos. Echter, bij niet deelnemen, zonder afmelding (uiterlijk een week van tevoren), wordt een no show-fee in rekening gebracht van € 85,– ex btw.

Aanmelden

Kinder en -jeugdjeugdpsychiatrie in de kanteltijd

Monique Geerdink
31 januari 2023 Fysieke bijeenkomst van 17 tot 20 uur inclusief eten.

In de psychiatrie is er sprake van een kanteling. Het belang om in de psychiatrie breder te kijken dan de standaard diagnose die we gewend zijn te maken wordt groter. Er is een bredere kijk nodig, die anders dan de standaard diagnose (DSM) meer verhalend is. Want ieder persoon is anders en DSM kan dat niet ‘vatten’. Door een combinatie te maken van je eigen verhaal en de DSM, kan je ook een meer positief beeld scheppen van de jongere en het gezin. Daarmee gaan we ook weg van de wat ook wel ‘risicopsychiatrie’ genoemd wordt, waarin vooral gekeken wordt wat er mis kan gaan. Terwijl als je de ‘verhalende’ diagnose hanteert, je ook eerder de kansen onderkent die de situatie biedt.
Er is veel meer te zeggen over de veranderingen in de kinder- en jeugdpsychiatrie. Een reden om Robert Vermeiren uit te nodigen.

Robert Vermeiren is onder meer hoogleraar kinder- en jeugdpsychiatrie.

31 januari 2023

FYSIEKE BIJEENKOMST

Locatie : het auditorium van het Hyperion Lyceum in Amsterdam Noord.
Badhuiskade 361
1031 KV Amsterdam

De bijeenkomst is SKJ geaccrediteerd (2 punten).

De bijeenkomsten van Eer en Waardeer zijn kosteloos. Echter, bij niet deelnemen, zonder afmelding (uiterlijk een week van tevoren), wordt een no show-fee in rekening gebracht van € 85,– ex btw.

Aanmelden

Financiële educatie (hoe doe je dat) preventie

7 maart 2023 Fysieke bijeenkomst van 17 tot 20 uur inclusief eten.
7 maart 2023 Fysieke bijeenkomst van 17 tot 20 uur inclusief eten.

Veel jongeren kampen met schulden. Het maakt ze gek en het leidt tot depressie en machteloosheid. Vanaf 18 jaar wordt het nog spannender omdat de bureaucratie de jongere als zelfstandige benadert. De schulden worden groter door een schuldenindustrie die eigenlijk alleen maar belang heeft bij schulden.
Een prachtige methodiek om jongeren meer bewustzijn te geven over schulden en hoe ze die kunnen aanpakken en schuldenvrij kunnen blijven is ONSbank. Een methodiek, ontwikkeld door Johan Wagenaar, een kunstenaar. De jongeren krijgen -als ze meedoen- een respijttijd en werken in die periode aan hun zelfwaarde en aan de schulden. Kunstenaars werken aan de zelfwaarde en vrijwilligers van onder andere van Nationale Nederlanden helpen met het wegwerken van de schulden. ONSbank bewerkstelligde een wettelijke regeling voor de respijtperiode.

Twee sprekers nemen ons mee: Johan Wagenaar is oprichter stichting ONSbank en vertelt over de methodiek. Hij brengt ook de kunst in als opener van zelfwaarde voor de jongere. Willem Los, afkomstige uit de financiële sector, is een van de financiële coaches die zij aan zij met de jongeren het systeem terugduwt.

7 maart 2023

FYSIEKE BIJEENKOMST

Locatie : het auditorium van het Hyperion Lyceum in Amsterdam Noord.
Badhuiskade 361
1031 KV Amsterdam

De bijeenkomst is SKJ geaccrediteerd (2 punten).

De bijeenkomsten van Eer en Waardeer zijn kosteloos. Echter, bij niet deelnemen, zonder afmelding (uiterlijk een week van tevoren), wordt een no show-fee in rekening gebracht van € 85,– ex btw.

Aanmelden

Pedagogiek en opvoeden en hulpverlenen

16 mei 2023 Fysieke bijeenkomst van 17 tot 20 uur inclusief eten.
16 mei 2023 Fysieke bijeenkomst van 17 tot 20 uur inclusief eten.

Hoe kan je het beste uit het kind halen in de opvoeding of in de klas? Hoe kan je voorbij de boosheid of woede van een kind kijken? Wat reik je dan aan, hoe kan de pedagogische interventie precies dat raken waar het kind aan toe is? Daar keuzes in maken betekent dat je als leraar een moreel kompas moet hebben om dat goede te zien en daar op je handelen te richten. De rol van de leraar om steeds dat te doen is een hefboom om het kind ook weer in zichzelf te laten geloven en zichzelf ook beter te zien en te waarderen. Dit gegeven is in de ontwikkelingspedagogiek verder uitgewerkt. Dit gegeven is natuurlijk ook aan de orde in de opvoeding tussen kind en ouders en in de hulpverlening in de jeugdzorg en maatschappelijke opvang.

Tjitske Bergsma is teamleider Nivoz docenten en Nivoz opleidingen. Zij zal ons meenemen in de wereld van de ontwikkelingspedagogiek en we onderzoeken hoe we dit in ons dagelijks werk kunnen toepassen.

16 mei 2023

FYSIEKE BIJEENKOMST

Locatie : het auditorium van het Hyperion Lyceum in Amsterdam Noord.
Badhuiskade 361
1031 KV Amsterdam

De bijeenkomst is SKJ geaccrediteerd (2 punten).

De bijeenkomsten van Eer en Waardeer zijn kosteloos. Echter, bij niet deelnemen, zonder afmelding (uiterlijk een week van tevoren), wordt een no show-fee in rekening gebracht van € 85,– ex btw.

Aanmelden

Het verhaal als brug

20 juni 2023 Fysieke bijeenkomst van 17 tot 20 uur inclusief eten.
20 juni 2023 Fysieke bijeenkomst van 17 tot 20 uur inclusief eten.

Voor elke professional die met jongeren werkt is het vaak een hele klus om jongeren te bewegen en te interesseren voor wat je te vertellen hebt. Zeker gewonde jongeren leven vaak met het idee dat ze alleen zijn met hun verhaal en haken makkelijk af met de overtuiging dat volwassenen toch niets begrijpen van wat zij doormaken.
Een goed verteld verhaal houdt de aandacht vast, beklijft en nodigt jongeren uit om zelf met verhalen te komen. Alleen: wat zijn nu geschikte verhalen voor jongeren? En hoe vertel je op een manier dat zowel de verteller als de luisteraar elkaar onderweg kunnen ontmoeten?

Marita Coppes, schrijfster en docent Storytelling, werkte tot voor kort in de jeugdzorg en initieert nu op de Hogeschool in Zwolle de ‘Resiliency Labs, waar verhalen over veerkracht de toon zetten voor een ontmoeting tussen studenten.

20 juni 2023

FYSIEKE BIJEENKOMST

Locatie : het auditorium van het Hyperion Lyceum in Amsterdam Noord.
Badhuiskade 361
1031 KV Amsterdam

De bijeenkomst is SKJ geaccrediteerd (2 punten).

De bijeenkomsten van Eer en Waardeer zijn kosteloos. Echter, bij niet deelnemen, zonder afmelding (uiterlijk een week van tevoren), wordt een no show-fee in rekening gebracht van € 85,– ex btw.

Aanmelden

MASTERCLASSES

Intieme sessies
met max 8 deelnemers
Investering: 495,--

Like onze Facebook pagina
eer-en-waardeer-voor-mij

Voor wie?

Zoals hierboven aangegeven heeft het netwerk Eer en Waardeer een brede doelgroep, dit is ook de kracht van dit netwerk. Het verbindt en brengt kennis bij elkaar. Het netwerk maakt samenwerking gemakkelijker, geeft continu aandacht en zorgt voor vernieuwing en professionalisering. Het is in eerste instantie een lokaal netwerk voor de professionals in een bepaalde wijk of stadsdeel. Op die schaal werken zij allen in een logisch gebied en komen zij elkaar tegen, kennen ze hun jongeren en de specifieke omstandigheden het best.

eer-en-waardeer-netwerk

Waarom een netwerk? Wat levert het op?

Iedere professional die met jongeren werkt, heeft vaak maar een beperkt zicht op de jongere; professionals kennen elkaar niet of nauwelijks. Door te investeren in dwarsverbanden herkennen, erkennen en verdiepen de professionals (zich in) elkaar. Zo ontstaat een vruchtbare humuslaag voor samenwerking in de praktijk. Deelnemers geven aan dat het netwerk hen een belangrijke steun in de rug geeft en dat zij zich verrijken met nieuwe inzichten.

eer-en-waardeer-doen

Wat gaan we doen?

Per jaar creëren we regelmatig ontmoetingen. Wij brengen zo’n twintig tot veertig deelnemers bijeen op een informele locatie. We luisteren naar elkaars ervaringen en eten we van een lokale cateraar. Aan de hand van thema’s die leven nodigen we sprekers/experts uit. De focus ligt op een specifiek thema, bijvoorbeeld culturele identiteit/mentaliteit, geloof, familieverhoudingen etc.t.

eer-en-waardeer-voorwaarden

Voorwaarden voor deelname

Het netwerk staat open voor iedere professional die met jongeren werkt en die zijn of haar collega’s wil eren en waarderen en zichzelf wil laten eren en waarderen. Deelname is kosteloos, maar niet vrijblijvend. Aanmelding impliceert dat je ook komt. Je kunt wel een collega afvaardigen als je zelf verhinderd bent. Om de kosten te dekken, brengen we bij no show administratiekosten in rekening.

Voorgaande sprekers

Eer en Waardeer kende bijzondere sprekers. Dankzij hun inzet voerden de deelnemers aan Eer en Waardeer goede gesprekken. Gesprekken over het vak, de omstandigheden, bijzondere aanpakken. Gesprekken over hoop, ambitie en soms ook frustratie. Sinds de start in 2008 droegen de volgende sprekers daaraan bij.

De deelnemers van Eer en Waardeer zijn hen bijzonder dankbaar!

 • Albert Jan Kruiter, Instituut voor Publieke Waarden, over Multiprobleemgezinnen
 • Ankie Verlaan, voorzitter Diversiteitsraad Amsterdam, over diversiteit
 • Annebregt Dijkman, Vizea, over radicalisering
 • Arjen Erkel, Artsen zonder Grenzen, over praktijkervaring met de islam
 • Bowen Paulle, UvA, over sociaal-economische versus etnische problemen
 • Douwe van den berg, gemeente Amsterdam, over vakmanschap aan zet
 • Ilias ElHadioui, Eramus Universiteit Rotterdam, over cultuur op straat, thuis en op school
 • Jan Dirk de Jong, Vrije Universiteit, over de straat-/jongerencultuur, etnische bijzonderheden
 • Jan Dijkstra, coach, over zelfsturing van je zelf en in je team
 • Jeroen den Uyl, Twynstra Gudde, over tegenstrijdige regels en bureaucratie
 • Kitty van Elst, Kwintes, over presentie
 • Lauk Woltring, HvA, over jongens en hun motieven
 • Luc Steevens, Nivoz, over ontwikkelingspedagogiek
 • Machteld de Jong, HvA, over de culturele identiteiten van Marokkaanse jongeren
 • Mariëtte Duurvoort, communicatieconsultant, over de jongerenbeeld-vorming
 • Margalith Kleijwegt, freelance journalist, over meisjes en hun ouders
 • Marigo Teeuwen, UvA, over LVB en criminaliteit
 • Mark Dechesne, Universiteit Leiden, over angst
 • Martien Schreurs, Universiteit voor Humanistiek, over de confrontatie van ideeën en luisterkracht
 • Martien van Rijn, stadsdeel West, over deep diving in het Buurtpraktijkteam
 • Micha de Winter, UU, over pedagogiek in de wijk
 • Pieter van Dijk, Stichting Rijp en Groen, over de generatiedialoog
 • Ruth Schipper, Petra Hoeve, Qpido, Spirit, over seksualiteit, en de grenzen
 • Salah Sidali, GGZ, over de psyche van de jongere
 • Saïd Benayad, Twynstra Gudde, over de vertrouwenspersoon
 • Susan Ketner, Verweij Jonker Instituut, over identiteitsstrategieën
 • Tanja Nabben, over echte solidariteit achter de voordeur in Venlo (Droomwijk)
 • Ton Smakman, politie Amsterdam-Amstelland, over de zachte en de harde kant van politiewerk.

Daarnaast hebben in de eerste jaren verschillende sprekers van de deelnemende organisaties deelgenomen. Zij vertelden over hun werk en aanpakken:

 • Jacques Bijlhout, Spirit, over de aanpak volgens nieuwe perspectieven
 • Jessica Prijor, BJAA, over FFPS-gesprekstechniek
 • Eric ten Hulsen, Calvijn met juniorcollege, over het versterken van de school
 • Moustapha Akka, Stichting AraCora, over mentaliteitsversterking door middel van voetbal
 • Wim Ponsen, Ru Pare Basisschool, over de betrokkenheid van ouders.

Eer en Waardeer | 2022 | Contact |Privacyverklaring

Back To Top